Den fortsatte politimæssige indsats i forbindelse med oversvømmelsen af Nuugaatsiaq.

Grønlands Politi har siden lørdag aften haft ansvaret for den overordnede koordination af beredskabsmyndighedernes indsats i anledning af oversvømmelsen i bygden Nuugaatsiaq. Politiets indsats har været forankret i de nedsatte stabe: Grønlands Beredskabsskab (GBS), Grønlands Politis Strategisk Stab, Grønlands Politis Kommandostation (KSN) og indsatsledelsen lokalt.

Grønlands Politi har i den forbindelse fàet tilfort ekstra personale fra danske politikredse, der har gjort det muligt at bemande de stabsfunktioner, der har været nødvendige for at varetage opgaven med den overordnede koordination af redningsarbejdet, og som bar gjort det muligt for Grønlands Politi, at tilføre Politiet i Qaasuitsoq de personaleressourcer, der bar været brugt i forbindelse med håndteringen af hele indsatsen.

Med afslutningen af evakueringen af Nuugaatsiaq, Illorsuit og Niaqornat og efter at politiet nu formoder, at de fire savnede personer fra Nuugaatsiaq er omkommet, bar politiet afsluttet den egentlige redningsindsats og vurderet, hvordan politiet kan tilpasse sin indsats, sâ politiets ressourcer anvendes bedst muligt i den fremadrettede indsats. Eftersøgningen efter de savnede fortsætter i det omfang, forholdene tillader det.

Der kan endvidere henvises til, at Arktisk Kommando gennem Aasiaat Radio har udsendt følgende navigationsadvarsel: “Grundet fare for fjeldskred og efterfølgende flodbølge frarådes det kraftigt at sejle i Karrat Isfjord øst for øen Karrat 0 pa position 7130,4N 05302,9W”.

Læs alle KamikPosten.gl’s tidigere artikler om Naturkatastrofen 

Opgaven med hjælp og bistand til de evakuerede varetages af de sektoransvarlige myndigheder. og der er derfor ikke længere det samme behov for, at Grønlands Politi fortsat koordinerer den overordnede indsats i det hidtidige omfang.

Politiet indskrænker på den baggrund politiets centrale stabe. En del af de ressourcer, der har været anvendt på den overordnede koordination af myndighedernes indsats kan derfor fremadrettet anvendes direkte til politioperative indsatser.

Grønlands Politi vil fortsat være til stede i indsatsomrádet, herunder vil en politikutter indtil videre være stationeret i området.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »