Statsadvokat: Dom om polsk baby-køb står fast

 

Der er ikke udsigt til et andet resultat i landsretten, vurderer Statsadvokaten i Viborg, der derfor ikke anker frifindelsen om brud på adoptionsloven, efter et dansk par købte et spædbarn i Polen.

Retten i Sønderborg frifandt i sidste uge et dansk par for brud på adoptionsloven, efter de havde købt et spædbarn for 750 euro i Polen. Den dom står fast, oplyser vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg, der dermed ikke benytter sig af muligheden for at anke sagen til landsretten.

»Det er min vurdering, at landsretten vil nå frem til det samme resultat som byretten. Derfor bliver sagen ikke anket – dommen står fast,« siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi havde i byretten tiltalt parret for at have overtrådt adoptionslovens bestemmelser om ”formidling af surrogatmoderskab”, men byretten afviste, at paragraffen kan tolkes så bredt. Den vurdering tager vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen til efterretning. Han afviser samtidig, at der er andre bestemmelser i lovgivningen, som kan bruges i sagen.

»Selvom der har været penge mellem den polske mor og det danske par, har moren overdraget barnet frivilligt. Derfor er der ikke tale om en børnebortførelse. Der kan heller ikke rejses tiltale mod parret for menneskehandel, fordi barnet ikke er købt med henblik på eksempelvis seksuelle overgreb,« siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Forældreparret blev i byretten dømt for at have løjet sig til et dansk cpr-nummer ved at sige, at de selv var biologiske forældre til barnet, og at det var født i Holland. Parret blev for den overtrædelse idømt en straf på 20 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...