?§ 37- Atter problemer med servicekontrakterne: Hvornår er nok nok? Du kan som vælger tage stilling i 2018

Det er en offentlig hemmelighed at de valgte løsninger for servicekontrakter er en stor fiasko.
De har ingen folkelig opbakning, der er ingen forbedring i vilkårene for rejsende og værst af alt så har finansloven vist at man ikke formår at overholde egne fastlagte budgetter.
At man til at begynde med valgte at fortsætte med Air Greenland og deres Bell 212 som siden 2013 har påvist ikke magter opgaven med at flytte de rejsende, men også supplerede med Diskoline der heller ikke er populære, som oven i købet nu ”chartrer” Air Greenlands Bell 212 giver kun hovedrysten til overs for dem der har ment det var en god løsning.
Nu har der atter en gang været 100-vis af mennesker strandet i Air Greenlands Bell 212 kontrakter, denne
gang i Uummannaq. Sidste år var det Upernavik, Før det var det Tasillaq, og før det… Man skal kun lede kort tid for at se der hvert år er store problemer med Air Greenland og deres løsninger.
November meldte Air Greenland så ud at Trafikstyrelsen havde lavet nye skærpede krav:
”Det er ikke længere tilladt, at flyve helikoptere når både sol og måne er under horisonten. Det betyder
ændringer i fartplanen i Nordgrønland.

Servicekontrakt: Naalakkersuisoq Erik Jensen på glatis

“Forudsætningerne for helikopterflyvning skærpes med det formål at gøre mørkeflyvning i Grønland mere tidssvarende i et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Konkret betyder det, at det ikke længere er muligt at flyve i fuldstændig mørke, som eksempelvis optræder i forbindelse med, at både solen og månen er under horisonten på samme tid.”
 Kilde Ordret pressemeddelelse fra Air Greenland:  Nye operationsvilkår for helikopterflyvninger i mørke

Da KamikPosten.gl siden de famøse kontrakter blev indgået har været skeptiske, kontaktede vi straks
Trafikstyrelsen for at få bekræftet Air Greenlands påstand om der var kommet nye krav.
Efter 6 henvendelser uden svar, kom der i dag (d. 8. december  – men først offentliggjort i dag(!?) § 37 -svar til Jess Svane (se herunder), som kaster lidt lys over spørgsmålet.
” Svar:
Naalakkersuisut er blevet orienteret om, at Air Greenland og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har været i
dialog om hidtil gældende dispensation for selskabets Bell 212 operation i forbindelse med flyvning i
mørke. Air Greenland har til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
meddelt, at der nu er udstedt en ny dispensation fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.”
Her fremgår det meget tydeligt at Air Greenland aldrig har levet op til gældende lovgivning, men
udelukkende har kunne fortsætte deres flyvninger på baggrund af en dispensation. Derfor er det meget
misvisende at Air Greenland ikke fremhæver de aldrig har levet op til de generelle regler, men udelukkende
kan flyve på dispensationer.
Da KamikPosten.gl allerede har lagt mærke til journalisterne ikke tør spørge Naalakkersuisut, så vil vi tillade os
at spørge: Hvornår er det nok?
At Naalakkersusoq for infrastruktur udtaler følgende:
”De omtalte ændrede myndighedskrav og en løsning på disse krav er udelukkende et forhold mellem luftfartsmyndigheden og Air Greenland. Det er således ikke et anliggende, hvor Naalakkersuisut har indflydelse på de stillede krav fra myndighederne og de tekniske løsningsmodeller, der skal sikre en efterlevelse af myndighedskravene.”
Det må siges at være enten ansvarsforflygtelse eller inkompetence. Der står nemlig i udbudsmaterialet meget tydeligt:
”Der stilles ikke specifikke krav til det anvendte materiel udover overholdelse af gældende lovgivning og regulativer fra Søfartsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og ICAO. Materiellet skal have performance egenskaber og dimensioner til beflyvning af lufthavne, heliporte og helistops inden for den pågældende trafikopgave.”
Samt
”Det benyttede materiel skal være egnet til opgaven og til at operere under de særlige forhold, der er
gældende i Grønland.”
Altså skal man overholde gældende lovgivning og regulativer, noget man må sige Air Greenland ikke gør hvis operationerne er afhængige af dispensationer. Og med historikken vises det med alt tydelighed at Air Greenland med deres Bell 212 løsning ikke er egnede til at operere under de normale forhold i Grønland. Så når Naalakkersuisoq ikke tør stille krav til sin leverandør, så må det bero på man ikke er sit ansvar voksent.
Så hvornår er det nok?
Hvornår erkender Naalakkersusut at man har fejlet i valget af servicekontrakterne?
Hvornår kan befolkningen forvente at få løst de evigt tilbagevendende problemer der er forbundet ved valg af Air Greenland og Diskoline?
Skal der vælges nye Naalakkersuisut der tør leve op til ordlyden i deres eget udbudsmateriale?:
”Selvstyret ønsker at indgå kontrakt med operatører, som er i stand til at levere en effektiv service, der er tidssvarende i forhold til såvel den leverede befordring som det anvendte materiel. Der ønskes en service, som løbende kan videreudvikles og innoveres.

svanedk
2017_255_servicekontrakt_jess_svar-1

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »