??ADVARSEL! BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. Brand på Fyn

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

Der er i øjeblikket brand i farligt affald på virksomheden Fortum, ”tidligere Kommunekemi” Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, og der udvikles i den forbindelse røg, som man skal undgå at indånde.

Advarslen vedrører borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader.

Personer i det berørte område skal holde sig inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg.

I tilfælde af ubehag søg egen læge.

Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...