??BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. AFVARSLING AF BRAND PÅ FYN

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

Vedrørende branden på Fortum, Lindholsmvej 3, 5800 Nyborg.

Der pågår stadig slukningsarbejde, men røgudviklingen er begrænset.

Den tidligere advarsel som vedrørte borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader, med en meddelelse om, at de skulle holde sig indendøre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg, er nu ophævet igen.

Det er dog stadig sådan, at hvis man føler ubehag skal man søge egen læge.

Dette var en beredskabsmeddelse fra Fyns Politi.

 

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...