??Dansk Crowdfunding Forening rykker ind i Nordjylland

Michael Rieland Sørensen, Væksthus Nordjylland

Et nyt strategisk samarbejde mellem Dansk Crowdfunding Forening og Væksthus Nordjylland ser nu dagens lys. Det giver nordjyske virksomheder nemmere adgang til den nye finansieringsform.

Dansk Crowdfunding Forening har eksisteret i knap fire år, og selvom den nye demokratiske finansieringsform, hvor alle kan være med til at støtte udviklingen af et produkt eller en virksomhed, allerede bliver anvendt rundt om i det nordjyske erhvervsliv, skal mange flere fremover gøre brug af muligheden. Det mener i hvert fald Dansk Crowdfunding Forening og Væksthus Nordjylland, som netop har underskrevet et strategisk partnerskab, der skal være med til at udbrede kendskabet til finansieringsformen.

Samarbejdet vil fokusere på de fire typer af crowdfunding: Reward-baseret crowdfunding, der bruges, hvis en nystartet virksomhed mangler kapital til at udvikle det første produkt. Lånebaseret crowdfunding, der kan betragtes som et regulært erhvervslån til etablerede virksomheder. Investerings-crowdfunding, hvor crowden bliver medejere af og investorer i virksomheden samt Donationscrowdfunding, som mest bruges til personlig velgørenhed.

–       Crowdfunding er et alternativ til de klassiske finansieringskilder. Det kan være særligt attraktivt for mange nordjyske iværksættere og virksomhedsejere, der ikke nødvendigvis har en stor friværdi i privatboligen, der kan stilles som sikkerhed over for en bank. Derfor er vi meget glade for partnerskabet med Dansk Crowdfunding Forening. Det er en finansieringsform, som vi med fordel kan være med til at bringe frem her i Nordjylland, og det kan i sidste ende betyde, at vi får flere iværksættere eller mere konkurrencedygtige virksomheder, ganske enkelt fordi ”crowden” er med til at finansiere projekter, som ellers ville være blevet skrinlagt, siger Michael Rieland Sørensen, vækstkonsulent i Væksthus Nordjylland.

Fra foreningens side ser man tilsvarende positivt på tilstedeværelsen i Nordjylland.

–       Væksthus Nordjylland indtager en nøglerolle, når det gælder den daglige kontakt til og viden om små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Derfor er det en oplagt partner for Dansk Crowdfunding Forening, og det er samtidig det første af de fem nationale væksthuse, der indgår et strategisk partnerskab med os. Vi har brug for de regionale muskler, som Væksthus Nordjylland kan give os, og vi glæder os derfor til sammen med Væksthuset at skulle udbrede kendskabet til crowdfunding, kommenterer Michael Eis, bestyrelsesformand i Dansk Crowdfunding Forening.

Crowdfunding som finansieringsmulighed er stille og roligt ved at vinde indpas i Danmark, og alene sidste år rejste danske virksomheder og privatpersoner mere end 100 millioner kroner på denne måde. Virksomheder inden for handel og service er blandt dem, der har gjort mest brug af crowdfunding, og 70 procent af alle crowdfunding-lån har indtil videre ligget på omkring en halv million kroner. Projekter inden for film, video og musik topper listen over reward-baseret crowdfunding, efterfulgt af bogprojekter, kunst og produktdesign. Isoleret set er sidstnævnte den projektkategori, der siden 2009 har rejst flest penge via crowdfunding (knap 45 mio. kroner). Inden for reward-crowdfunding ligger 60 procent af alle projekter på 25.000 kroner eller mindre (kilde: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening).

Om Væksthus Nordjylland

Væksthus Nordjylland er et af fem Væksthuse i Danmark og er ejet af de 11 kommuner i Region Nordjylland. I Væksthusene kan virksomheder få lagt en Vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. I Væksthus Nordjylland kan man få kortlagt sine forretningsmuligheder af et stærkt hold af uvildige vækstkonsulenter. Man kan trække på konsulenters specialiserede viden, og Væksthus Nordjylland åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der har erfaring med at implementere vækstplaner. Væksthus Nordjylland er operatør på en lang række programmer, der via privat rådgivning gør det muligt at igangsætte målrettede udviklingsforløb, der skaber vækst. Det sker i tæt samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer og med midler fra EU. Læs mere på www.vhnordjylland.dk.

Om Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening er et professionelt netværk, der tilbyder et samlet talerør i de politiske diskussioner og den offentlige meningsdannelse. Ydermere har foreningen til formål at fremme viden, netværk og rammevilkår inden for alternativ finansiering i Danmark. Foreningen arbejder tæt sammen med øvrige interessenter i det danske og udenlandske venture-økosystem omkring medlemsinitiativer, der repræsenterer, fremmer og beskytter den nordiske crowdfundingindustri. Læs mere på www.danskcrowdfundingforening.dk

 

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...