??#valg2018gl: Derfor vil Formand Kim have valg nu

Screenshot Youtube

I henhold til § 28 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter Naalakkersuisut forslag om afholdelse af ekstraordinært valg til Inatsisartut den 24. april 2018

Forslaget tager udgangspunkt i, at Inatsisartuts ordinære valgperiode udløber i år. Jeg har
fundet det mest hensigtsmæssigt, af hensyn til kontinuiteten i det politiske arbejde, at søge
valget afholdt her i foråret og så betids, at et nyt Inatsisartut kan konstituere sig i god tid inden
sommerperioden.
Samtidig vil et nyt Naalakkersuisut kunne udpeges og trække i arbejdstøjet, i god tid før
ferieperioden indtræder. Det vil gøre det muligt for det nye Naalakkersuisut at forberede et
finanslovsforslag for 2019 med reelt politisk indhold, ligesom det vil gøre det muligt at
forberede andre vigtige forslag til behandling allerede under Inatsisartuts efterårssamling i år.


Endvidere er det min opfattelse, at det valg til Inatsisartut, som under alle omstændigheder
skal holdes i år, allerede forud for den ordinære forårssamling er begyndt at sætte sit præg på
det politiske arbejde. Såfremt man udskrev nyvalg til Inatsisartut senere end foreslået, er det
min vurdering, at den tilstundende valgkamp med høj sandsynlighed ville komme til at
dominere det politiske arbejde i Inatsisartut i et omfang, som ingen kan være tjent med.
Der har været en del debat og spekulationer om, hvorfor jeg ved min meddelelse om, at der
skal udskrives valg til Inatsisartut, nævnte 2 datoer – nemlig den 17. april eller den 24. april.
Jeg kan over for Inatsisartut oplyse, at dette alene var begrundet i usikkerhed om, hvornår det
ville være muligt at kalde Inatsisartut sammen til at behandle det lovforslag, som jeg nu
forelægger.


Vi bor spredt i et stort land, og mange medlemmer skal rejse langt, for at være i Nuuk til
samling i Inatsisartut. Derfor ønskede jeg at den endelige valgdato først bestemmes, når der er
sikkerhed for, hvornår sagen kan behandles i Inatsisartut.
På denne baggrund håber jeg, at Inatsisartut vil tilslutte sig det fremlagte lovforslag og jeg
overlader hermed lovforslaget til Inatsisartuts velvillige behandling.

Kilde: J. nr. 2018 – 6104

 

 

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...