🇩🇰Troels Lund Poulsen: Digital omstilling også central for små og mellemstore virksomheder

🇩🇰Beskæftigelsesministeren besøger mandag Hedensted. Først mødes han med Hedensted Erhverv. Fokus er digital omstilling. Senere skal han med LO-formand Lizette Risgaard og Danske Banks Thomas Borgen besøge Hedensted-virksomheden Eltronic.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen zoomer mandag morgen ind på Hedensted, og hvad den digitale omstilling kan betyde for små og mellemstore virksomheder. Det sker, når ministeren holder oplæg ved Hedensted Erhvervs konference om digital omstilling. Senere på dagen skal ministeren besøge Hedensted-virksomheden Eltronic, som led i regeringens arbejde i Disruptionrådet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Artiklen fortsættes længere nede på siden
– Det glæder mig, at Hedensted Erhverv har fokus pĂĄ at udnytte de digitale muligheder. SmĂĄ og mellemstore virksomheder er en del af rygraden i dansk erhvervsliv – ogsĂĄ i Hedensted. Vi ved, at smĂĄ og mellemstore virksomhedes digitaliseringsgrad er væsentligt lavere end større virksomheders – kun cirka hver tredje af de mindre virksomheder er meget digitale, mens 85 pct. af de store er det. Det er vigtigt, at vi fĂĄr flere af de smĂĄ virksomheder med. Derfor har regeringen udarbejdet Strategi for Danmarks digitale vækst tidligere pĂĄ ĂĄret og indgĂĄet en politisk aftale om at føre den ud i livet.”

Regeringen arbejder for, at danskerne og landets virksomheder skal være på forkant med den digitale udvikling, hvilket blandt andet betyder, at der skal sikres gode rammer for virksomhederne, så de kan udnytte de nye teknologier. Regeringen har også nedsat Disruptionrådet, hvor ministre, arbejdsmarkedets parter, virksomhedsledere og eksperter sammen skal komme med bud på, hvordan vi som land bedst udnytter de muligheder, som opstår i takt med den teknologiske og digitale udvikling.

Den digitale omstilling vil få stor betydning for mange erhvervsdrivende, og politikerne skal have fokus på at skabe gode rammer, der gør det muligt at bruge de nye teknologi og udnytte de muligheder, der ligger der.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

– Lovgivningen skal ikke stĂĄ i vejen for virksomhedernes muligheder for at anvende nye forretningsmodeller og udnytte ny teknologi. Den erhvervsregulering, vi har i dag, er ikke nødvendigvis formuleret med blik for, hvordan de nye forretningsmodeller kan skabe ny værdi. Vi stĂĄr ogsĂĄ i en situation, hvor den digitale udvikling gĂĄr stærkt og ikke altid er forudsigelig – det skal en nutidig erhvervsregulering ogsĂĄ kunne tilpasses. Derfor vil regeringen arbejde for, at vi i Danmark fĂĄr en tidssvarende regulering, der skal sikre at virksomhederne kan anvende nye digitale forretningsmodeller og teknologier.

Det er Hedensted Erhverv, Turisme og Detail, der stĂĄr bag arrangementet, hvor ogsĂĄ fremtidsforsker Jesper Bo Jensen vil byde ind med fremtidens digitale muligheder.

Senere på dagen skal beskæftigelsesministeren på virksomhedsbesøg på Hedensted-virksomheden Eltronic, der er en digital virksomhed. Her samarbejder robotter og digitalisering med mennesker om montage og testopgaver. Et andet sted i virksomheden er der fokus på omstilling fra sort fuel til grøn fuel i skibsindustrien.

– Jeg kan godt lide at besøge virksomheder. Det giver mig et indblik i, hvordan man arbejder med at løse de digitale udfordringer. Eltronic er et godt eksempel pĂĄ en dansk virksomhed, der har taget de nye muligheder til sig og er blevet førende pĂĄ sit omrĂĄde globalt. Det, som virksomheden kan, er noget af det, som jeg blandt andet kan tage med i det videre arbejde i DisruptionrĂĄdet.

Besøget på Eltronic foregår sammen med tre medlemmer af regeringens Disruptionråd Danske Banks direktør, Thomas Borgen og forkvinden i LO, Lizette Risgaard. Alle tre deltager senere mandag i debatmøde om fremtidens arbejdsmarked og disruption, der er arrangeret af Danske Bank. Debatmødet finder sted kl. 17.30 til 19.

Læs om Disruptionrådet her.

Læs om aftalen om Strategi for Danmarks digitale vækst her.