??17 aktører går i fælles front for at sætte fokus på forebyggelse af mental mistrivsel hos børn og unge


??Stress, depression, angst og dårligt mentalt helbred er desværre hverdag for flere og flere børn og unge i Danmark

Derfor vil 17 foreninger og organisationer, der arbejder med børn og unges mentale trivsel, i dag præsenterer en række anbefalinger, der skal skabe et bedre grundlag for, at vi kan forbedre børn og unges mentale trivsel. Anbefalingerne er kommet til verden ved en række workshops, og det glæder direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark Trine Hammershøy.

”At vi i fællesskab kan komme frem til en lang række konkrete tiltag, der kan skabe bedre vilkår for vores børn og unge, er et godt signal, der forhåbentligt vinder politisk gehør både i kommuner, regioner og på Christiansborg. Det er nemlig vigtig at få fokus på, hvad vi kan gøre for at dæmme op for den udvikling, der viser at flere og flere børn får psykiske problemer”, siger Trine Hammershøy.

Senest viste Den Nationale Sundhedsprofil, at det vitterlig går den gale vej. Nu har hver fjerde unge kvinde og hver ottende unge mand dårligt mentalt helbred. I 2013 var det hver sjette kvinde og hver 12. unge mand. Og stress er nærmest blevet dagligdag for unge kvinder. Hele 41 procent af 16 og 24-råige piger, og 25 procent af de unge mænd føler sig ofte stresset.

Forebyggelse, viden og samarbejde
Anbefalingerne fokuserer på tre centrale spor. Først en mere effektiv tidlig opsporing og større fokus på forebyggende indsatser. Derudover fremhæver de 17 foreninger, at der skal sikres en bedre sammenhæng i de forebyggende indsatser på tværs af faggrupper, kommuner, regioner, civilsamfundet og private aktører. Og for det tredje så er der behov for bedre vidensdeling på tværs og mere forskningsbaseret viden.
”Mere viden om børn og unge mentale helbred er vigtigt. Vi skal sikre en prioritering af forskning og vi skal prioritere, at der er en bedre sammenhæng mellem forskning og praksis. Det er viden og forskning om årsager, men det er også viden og forskning om indsatser”, siger Rasmus Balslev, der formand i Region Øst for Dansk Socialrådgiverforening.

Især det fremskudte arbejde er vigtigt og noget mange af parterne ser som centralt i de anbefalinger, der er blevet lavet.

”Den tidlige og fremskudte indsats er helt central, hvis vi skal forebygge og støtte børn og unge, som er truet på deres mentale trivsel. Vi skal ud med den rette faglige indsats i de arenaer, hvor børn og unge færdes til hverdag – i skolen og i dagtilbuddene. Vi skal understøtte de fagprofessionelle og styrke dem i kvalificeret opsporing af de børn og unge, der har behov for støtte,” siger Rasmus Balslev.

Du kan læse alle anbefalingerne her, og de vil også blive præsenteret i dag på Christiansborg mellem 9.30 og 11.30, hvor pressen også er velkommen. Præsentationen foregår i værelse 2-145. Kontakt særlig rådgiver i Det Sociale Netværk/headspace Danmark Søren Mejrup på 2724 5832 for yderligere kommentarer.

Fakta om indstillingerne

Onsdag den 16. maj præsenterer 17 forskellige foreninger og aktører indstillingerne og anbefalingerne for deres arbejde under en høring på Christiansborg. Målet med anbefalingerne er at kvalificere det politiske arbejdet med at fremme børn og unges mentale trivsel. Alternativets ordfører for helbred & trivsel, sundhed og psykiatri Pernille Schnoor deltager. Det samme gør Venstres socialordfører Carl Holst.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i den virkelighed og praksis, som deltagerne i en række workshops og debatter har identificeret i arbejdet med sårbare børn og unge.

De 17 foreninger er BUPL, Foreningen Børn Og Unges Trivsel, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Forskningsgruppen Mindhood ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, Girltalk, Københavns Professionshøjskole, Livslinien, LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, Psykiatrifonden, SIND Ungdom, Statens Institut For Folkesundhed, Uddannelsesforbundet, Ungdommens Røde Kors, Ventilen og TUBA.

Derudover har Ungdomsskoleforeningen, Dansk Psykolog Forening, Vidensråd For Forebyggelse og VIVE deltaget i det forberedende arbejde i de to workshops.

Det Sociale Netværk blev etableret i 2009 af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der nu er protektor for foreningen. I dag er formanden Benedikte Kiær (K), der til dagligt er borgmester i Helsingør.

Foreningen Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare.

Det Sociale Netværk står for en lang række projekter, der primært hjælper børn og unge, men fokus er også pårørende og psykisk sårbare. Det Sociale Netværk står bag initiativet headspace, der i dag findes i 16 forskellige byer, og som yder uvildig rådgivning til børn og unge mellem 12-25, der savner nogen at tale med. headspace er båret af frivillige. Her er ingen journaler, du kan være anonym og ingen problemer er for store eller små.
? ??KNR1 KNR2 ??DR1 DR2 DR3 DR Kultur ?????Sky News BBC France 24 Bloomberg

? ??Radio24syv DR Radioavisen DR P1 Orientering  DR P1 Nyheder fra Grønland på dansk P1 P2 P3

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...