??Boligmarked med forvirrende signaler i april


??home Prisindeks: God stime for huspriserne brudt. Lejlighedspriserne steg markant trods færre salg

Hermed home indeks for udviklingen i kvadratmeterpriserne til og med april.
Se kort resumé og kommentar herunder. Indeks for huse og lejligheder er vedhæftet.

God stime for huspriserne brudt

 • homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan faldt med 0,8 procent fra marts til april (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.
 • De seneste tre måneders prisstigninger ser dermed ud til at være brudt.
 • Sammenlignet med april 2017 lå huspriserne 2,8 procent højere.
 • I forhold til toppen i december 2006 lå huspriserne i april 3,4 procent lavere.
 • Prisen på et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. var i april 2.060.000 kr.
 • De reale huspriser, der måler, hvor meget hurtigere eller langsommere huspriserne vokser end forbrugerpriserne generelt, faldt med 1,1 procent fra marts til april – når man måler prisudviklingen som et sæsonkorrigeret tremåneders glidende gennemsnit. De reale huspriser er dog stadig 18,0 procent lavere, end da de toppede før finanskrisen.

Lejlighedspriserne steg markant

 • homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,1 procent fra marts til april (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.
 • Sammenlignet med samme måned sidste år ligger ejerlejlighedspriserne på landsplan 11,1 procent højere.
 • Bag prisstigningen på landsplan gemmer der sig også prisstigninger i både København og Aarhus på henholdsvis 2,1 og 2,4 procent.
 • Priserne er steget med 2,3 procent i Region Hovedstaden i april, mens de er steget hele 3,0 procent i Region Midtjylland.
 • På landsplan var prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 kvm. 2.640.000 kr. i april. I København var prisen 3.590.000 kr., mens en tilsvarende lejlighed i Aarhus kostede 2.650.000 kr.
 • De reale lejlighedspriser viser udviklingen i lejlighedspriserne, når man fraregner den generelle prisudvikling i samfundet. De steg 1,8 procent i april (målt som et 3 måneders glidende gennemsnit).

Kilde: home / Danske Bank

Kommentar: Boligmarked med forvirrende signaler i april

”Salget af huse går strygende, men kvadratmeterpriserne faldt lidt i april.
Lejlighederne steg i april ret markant i pris – især drevet af København og Aarhus – men antallet af handler ligger under sidste år.

Summa summarum; der er lidt forvirrende signaler fra boligmarkedet i april. Men overordnet set går det godt.

Home-kædens samlede salg i årets første tredjedel er lige en my bedre end sidste år, som var rigtig godt – men det er husene, der trækker læsset med en fremgang på ca. 5 %, mens lejlighederne halter ca. 8 % efter sidste års salg.

Sommerhusene, som dog ikke er med i Home prisindeks, sælger lige så godt som sidste år – med en lille pil op.

Der er især god vækst i boligsalget i de store provinsbyer i laget lige under København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Lejlighedsmarkedet i København er midt i en ’stillingskrig’, antyder de seneste tal for april.
Der er ingen tvivl om, at priserne er kommet op i de ’højere luftlag’ og sammenholdt med de stramninger i kreditvurderingen, der blev indført fra årsskiftet, har det afgjort påvirket købernes evne til at handle – ikke mindst i hovedstadsområdet, som tegner sig for 70- 80 % af alle landets lejlighedshandler.

Det er især de unge singler og familier, der mærker de skærpede krav til økonomien, mens for eksempel forældrekøberne bedre kan agere i markedet.

Også de nyopførte boligprojekter er påvirket af de nye regler. Ikke så meget liebhavermarkedet, hvor køberne har økonomisk råderum, men på det, vi kan kalde ’rugbrødsmarkedet’, hvor boligerne typisk henvender sig til for eksempel et yngre, rimelig nyuddannet par med et barn og måske et på vej.

Når kvadratmeterpriserne alligevel stiger i både København og Aarhus, så skyldes det til dels, at det er de lidt mindre lejligheder, der er mest efterspurgte og fylder mere af salget i år sammenlignet med sidste år.

Eksempelvis er de solgte lejligheder i København i snit 4 kvm mindre i årets første fire måneder end i de samme måneder sidste år. Det siger også noget om købernes formåen i de aktuelle marked, at de køber mindre lejligheder. Budgettet rækker ganske enkelt ikke til mere.

Da kvadratmeterprisen typisk er højere for de mindre lejligheder, er det med til at trække gennemsnittet pr. kvadratmeter op. Vi har ligeledes set, at der er flere forældrekøb i år, der typisk går efter netop disse lejligheder.”

 PDF home_april_2018_huse.pdf
 PDF

home_april_2018_lejligheder.pdf


? ??KNR1 KNR2 ??DR1 DR2 DR3 DR Kultur ?????Sky News BBC France 24 Bloomberg

? ??Radio24syv DR Radioavisen DR P1 Orientering  DR P1 Nyheder fra Grønland på dansk P1 P2 P3

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...