??For mange kræftpatienter venter for længe på behandling


??Overordnet går det fremad med kræftbehandlingen i Danmark, og stadig flere kommer i behandling inden for de tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne. Men en stor gruppe patienter må vente 16 dage eller længere end de aftalte tidsfrister, viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er helt uacceptabelt, mener Kræftens Bekæmpelse.

I rapporten sætter Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal på, hvor lang tid kræftpatienterne rent faktisk venter, når det ikke lykkes sygehusene at få dem i behandling til tiden.

Rapporten sætter fokus på 13 store kræftsygdomme, og her var der i 2016, som er det senest opgjorte år, knap 4.300 patienter, der ikke kom i behandling til tiden. Hele 1.589 af dem måtte vente i 16 dage eller mere ud over de aftalte tidsfrister.

– Vi har tit hørt at tidsfristerne overskrides med en dag elle to. Men undersøgelsen viser, at det ofte er mere end det. Det er helt uacceptabelt, at tidsfristerne for så mange patienter kan blive overskredet med 16 dage eller mere, når vi ved, at kræften udvikler sig i ventetiden, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræft i urinvejene

Rapporten dækker årene 2013-2016, og det overordnede billede er, at flere kræftpatienter kommer i behandling inden for de fastsatte tidsfrister. Og at de patienter, hvor tidsfristerne overskrides, venter i kortere tid.

Det gælder blandt andet livmoderkræft: I 2013 måtte 70 patienter med livmoderkræft vente i 16 dage eller mere ud over de fastsatte tidsfrister. I 2016 var det faldet til 25 patienter.

Men nogle patienter oplever altså store forsinkelser, og rapporten viser, at især patienter med kræft i urinvejene er hårdt ramt.

Når det gælder blærekræft, måtte 284 patienter i 2016 vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 161 patienter i ekstra 16 dage eller mere. Samme år måtte 183 patienter med nyrekræft vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 103 af dem i ekstra 16 dage eller mere.

For begge disse sygdomme var det altså langt over halvdelen af de patienter, der ikke blev behandlet til tiden, der måtte vente mindst 16 dage ekstra.

Godt redskab til at følge patienterne

Leif Vestergaard Pedersen er glad for, at Sundhedsdatastyrelsen nu for første gang sætter dage på patienternes ventetid. I forvejen udkommer hvert kvartal en opgørelse over, hvor mange patienter der kommer i behandling til tiden – og hvor mange der ikke gør.

– Regionerne må nu fokusere på de mange patienter der venter alt for længe. Nogle gange er der særlige forhold hos enkelte patienter, der gør, at forløbstiden bliver lidt længere. Men tallene viser, også at der er en række ting, som hospitalerne kan gøre, da man nogle steder godt kan undgå de alt for lange ventetider for kræftpatienterne, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kom 80 pct. af kræftpatienterne i behandling til tiden i 2016. Målet er 90 pct.

Fakta om kræftpakkerne

  • Kræftpakkerne sætter undersøgelser og behandling i system og indeholder tidsfrister for, hvor lang tid en patient højst må vente. For eksempel må der for en patient med blærekræft højst gå 45 dage, fra at hospitalet har modtaget henvisningen, til at patienten bliver opereret. Når en patient må vente ekstra 16 dage eller mere, har blærekræftpatienten altså ventet i over to måneder, før behandlingen går i gang.
  • Kræftpakkerne er resultatet af en beslutning, som de danske politikere tog i 2007 om, at kræft skal betragtes som en akut sygdom, som skal undersøges og behandles hurtigt. Samtidig blev det besluttet at indføre et system til at måle, om kræftpakkerne bliver overholdt. Derfor offentliggør Sundhedsdatastyrelsen hvert kvartal tal for, hvor mange kræftpatienter der kommer i behandling inden for de tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne.
  • Med den nye rapport ’Pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016’ offentliggør Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal for, hvor mange dage de enkelte kræftpakkeforløb bliver overskredet med. Overskridelserne opgøres i fire kategorier: 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage og 16 dage og derover.

 

Lange kræftforløb

Hele landet, 2016

Kræftsygdom Antal pakkeforløb Antal pakkeforløb, hvor forløbstiden overskrides Antal pakkeforløb, hvor forløbstiden overskrides med 16 dage eller mere Andel af overskredne pakkeforløb med 16 dage eller mere (%)
Brystkræft 3527 758 158 21
Lungekræft 3359 836 332 40
Tyk- og endetarmskræft 3827 695 259 37
Hovedhalskræft 1766 345 95 28
Blærekræft 528 284 161 57
Nyrekræft 744 183 103 56
Prostatakræft 1097 465 295 63
Livmoderkræft 670 116 25 22
Æggestokkræft 662 177 36 20
Modermærkekræft 2682 120 30 25
Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 908 115 35 30
Bugspytkirtelkræft 375 90 30 33
Kræft i spiserør, mavemund el. mavesæk 532 105 30 29
I alt 20677 4289 1589 37

Kilde: Kræftens Bekæmpelses opgørelse på baggrund Sundhedsdatastyrelsens rapport: ’Pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016’

Pakkeforlob med laengere forloebstid.pdf

Sundhedsdatastyrelsens rapport: Pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016 (link)


? ??KNR1 KNR2 ??DR1 DR2 DR3 DR Kultur ?????Sky News BBC France 24 Bloomberg

? ??Radio24syv DR Radioavisen DR P1 Orientering  DR P1 Nyheder fra Grønland på dansk P1 P2 P3

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...