????Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde


??Arktis (Kina/Grønland) er på dagsordenen

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 17. maj 2018 kl. 10.00??

Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

  1. Syrien/Irak
  2. Iran
  3. Udviklingen på Den Koreanske Halvø
  4. Arktis (Kina/Grønland)
  5. Internationale operationer
  6. NATO

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til udenrigsministerens seneste rejser og bilaterale drøftelser mv.

Det Udenrigspolitiske Nævn (UPN)s sammensætning

Nuværende sammensætning

Formand: Søren Espersen (Dansk Folkeparti)
Næstformand: Nick Hækkerup (Socialdemokratiet)

Udenrigspolitisk Nævn er et vigtigt og fortroligt udvalg i Folketinget, der har udenrigs- og forsvarspolitik som sagsområder. Det er ikke tilladt at referere fra udvalgets møder. Regeringen rådfører sig med det Udenrigspolitiske Nævn før enhver beslutning af større udenrigspolitisk karakter. Nævnet blev oprettet som et midlertidigt udvalg i slutningen af første verdenskrig og ved lov nr. 137 af 13. april 1923 om nedsættelse af et udenrigspolitisk nævn gjort til et permanent organ.[1]I 1953 blev nævnets eksistens er grundlovsfæstet i § 19 stk. 3 der lyder: Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om det udenrigspolitiske nævn fastsættes ved lov. 1923-loven blev i 1954 afløst en ny Lov om Det udenrigspolitiske nævn[2]

Udvalget nedsættes i begyndelsen af hvert folketingsår og efter et valg? ??KNR1 KNR2 ??DR1 DR2 DR3 DR Kultur ?????Sky News BBC France 24 Bloomberg

? ??Radio24syv DR Radioavisen DR P1 Orientering  DR P1 Nyheder fra Grønland på dansk P1 P2 P3

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...