??Ny undersøgelse viser hvordan landets boliger er opvarmet

??Energistyrelsen har spurgt husholdningerne om deres boligs opvarmningsformer. Undersøgelsen viser blandt andet, hvilke kombinationer af opvarmningsformer der findes, hvilken opvarmningsform der bruges mest i boliger med flere opvarmningsformer, og hvordan opvarmningsformerne udskiftes.

 

For at få et nuanceret billeder af opvarmningen af boliger, har Energistyrelsen gennem Danmarks Statistik fået gennemført en interviewundersøgelse blandt husholdningerne. Undersøgelsen viser blandt andet:

  • Luft-luft-varmepumper og elpaneler opfattes normalt som supplement til andre opvarmningsformer. Men knap halvdelen af de husholdninger, der har luft-luft-varmepumper, svarer, at deres varmepumpe er den primære opvarmningsform. For husholdninger med elpaneler er andelen knap en fjerdedel.
  • Undersøgelsen bekræfter, at mange husholdninger bruger supplerende opvarmning, og at brændeovne er den mest forekommende supplerende opvarmningsform. Men undersøgelsen viser også, hvilke opvarmningsformer som brændeovnene supplerer. Brændeovne er således temmelig udbredt i boliger med oliefyr, hvilket giver god økonomisk mening, men brændeovne supplerer også ofte varmepumper og træpillefyr.
  • Husholdningerne er spurgt, hvilke opvarmningsformer de har aktuelt, og hvilke de havde for to år siden. Derfor kan det beregnes, om en husholdning har fået en ny opvarmningsform indenfor de seneste to år, eller om husholdningen har skaffet sig af med en opvarmningsform. Husholdningerne afskaffer gradvist oliefyr, elpaneler, brændekedler og måske også naturgasfyr, men anskaffer sig varmepumper og træpillefyr.

Nye og udgåede installationer, procent

Undersøgelsen er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, og 3.396 husholdninger har svaret.

Læs om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan er landets boliger opvarmet og hvor ofte skiftes opvarmningsform?”

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

??STOP miljøsvineriet – Annoncer online på KamikPosten.gl – & bliv set af mere end 200.000 – om ugen

???Vær tilgængelig for dine kunder. Hvor de er – Annoncer online – Det er effektivt, billigt & ikke mindst godt for miljøet

Det er et faktum at et stort antal reklamer og tilbudsaviser aldrig læses – miljøbelastningen er dog den samme.

Vidste du at op til 80%* af dine kunder ikke længere læser trykte medier?
? ??KNR1 KNR2 ??DR1 DR2 DR3 DR Kultur ?????Sky News BBC France 24 Bloomberg

? ??Radio24syv DR Radioavisen DR P1 Orientering  DR P1 Nyheder fra Grønland på dansk P1 P2 P3

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »