??§ 37 – Aqqaluaq B. Egede: Regularitetsundersøgelserne

Aqqaluaq B. Egede, næstformand, Inuit Ataqatigiit

support banner

??Kaalallit Airports ukiumut nalunaarusiaminni Qaqortumut missinnaanerup akulikissusaa 80 proncetimut aammalu Nuummut missinnaanerup akulikissusaa 95 procentimut naatsorsornikuuaat, malitsigisaanilli Kalaallit Airport A/S-ip siulersuisuini siulittaasup Qaqortumut missinnaanerup akulikissusaa 75 procentiusoq taakkartornikuuaa aammalu Kalaallit Airport-ip suliniutinut pisortaata Nuummut missinnaanerup akulikissusaa 75 procentiusoq taakkartornikuuaa.

Inuplan siusinnerusukkut Qaqortumut Nuummullu missinnaassutsip akulikissusai 84 procentimut aamma 94 procentimut naatsorsornikuuai.

Pitsaasumik aalajangiisinnaassuseqarusulluta paasissutissat taakku Naalakkersuisumiit ujartorpagut.

Kissaatigivara apeqqutikka ullut suliffiusut qulit qaangiutinnginneranni akineqarnissaat.

Inatsisartut Suleriaasianni § 37 imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisunut apeqqut imaattoq matumuuna saqqummiuppara.

Naalakkersuisunut apeqqut:

 

 • Missinnaassutsimut akulikissutsitut nalunaarutit assiginngissusaannut taakkununnga paasissutissanik tunuliaqutaasunik Naalakkersuisut pissarsinikuunerlutik?
 • Missinnaassutsip akulikissusaanut misissuinermut nalunaarusiornerni tunngaviusut tamanut saqqummiunneqarsinnaanerlutik?
 • Missinnaassutsip akulikissussaanik misissuinerit kikkunnit suliarineqarsimanersut Naalakkersuisut paasissutissiissutigisinnaanerlugu?
 • Missinnaassutsip akulikissusaanut misissuinerit isumalluarpallaartut paasinarsissappat, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat qanoq taarsiiffigineqassanersut Naalakkersuisut paasissutissiissutigisinnaanerlugu?
 • Missinnaassutsip akulikissusaanut misissuinernut siunnersortinut akisussaaffiit qulakkeerneqarsimanersut aammalu qanoq aningaasartalerneqarsimanersut pillugit Naalakkersuisut paasissutissiissutigisinnaanerlugu?
 • Missinnaassutsip akulikissusaanut misissuinernik misissuisinnaasunik ilisimasalinnik nunani allaneersunik arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsunik misissuititsinissamut Naalakkersuisut pilersaaruteqarnerlutik?
 • Missinnaassutsip akulikissusaannut kisitsisini taakkunani, mittarfiit sermersimanerini apisimanerinilu, mittarfiit sermiaarneqarnerini aputaajarneqarnerinilu atorneqarsinnaanissaat eqqarsaatigineqarnersut Naalakkersuisut paasissutissiissutigisinnaanerlugu?
 • Qaqortumi, Nuummi, Ilulissani, Narsarsuarmi Kangerlussuarmilu ukiumut qanoq annertutigisumik apisarnersoq Naalakkersuisut paasissutissiissutigisinnaanerlugu?
 • Silaannaap allanngoriartornera, matumani apinerusarnera, anorlerajunnerunera, putserajunnerunera ullullu arlallit kiannanilu issinneq ajortoq ilanngullugu, mittarfittaassat missinnaassutsip akulikissusaanut naatsorsuiffigineqarnerini eqqarsaatigineqarsimanersut Naalakkersuisut paasissutissiissutigisinnaanerlugu?
 • Narsarsuup Kangerlussuullu miffigineqarsinnaassusaat aallarfigineqarsinnaassusaallu qanoq akulikitsigaat?

 

(Inatsisartuni ilaasortaq Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

??Kaalallit Airports har i sin årsrapport opgjort regulariteten i Qaqortoq til 80% og i Nuuk til 95%, men efterfølgende har Kaalallit Airports bestyrelsesformand omtalt regulariteten i Qaqortoq til 75% og Kaalallit Airports projektchef har omtalt regulariteten i Nuuk til 97%.

Inuplan har tidligere beregnet regulariteten i Qaqortoq og Nuuk til henholdsvis 84% og 94%

Derfor vil vi gerne vide alle disse ting fra Naalakkersuisut, for at vi kan have en god beslutningsgrundlag.

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

 

 • Har Naalakkersuisut fået baggrundsdata for disse forskellige regularitetsudmeldinger?
 • Kan baggrundsrapporterne for regularitetsundersøgelserne offentliggøres?
 • Kan Naalakkersuisut oplyse, hvem der har udarbejdet regularitetsundersøgelserne?
 • Kan Naalakkersuisut oplyse, hvorledes Grønlands Selvstyre vil blive kompenseret, hvis regularitetsundersøgelserne viser sig at være for optimistiske
 • Kan Naalakkersuisut oplyse om der er sikret rådgiveransvar og med hvilket beløb for regularitetsundersøgelserne?
 • Har Naalakkersuisut planer om at få uvildige internationale eksperter til at gennemgå regularitetsundersøgelserne?
 • Kan Naalakkersuisut oplyse, om der i disse regularitetstal er taget højde for isdannelse og snelæg på landingsbanerne, som umuliggør anvendelse af landingsbanerne, mens is og sne fjernes?
 • Kan Naalakkersuisut oplyse, hvor meget sne der falder om året i Qaqortoq, Nuuk, Ilulissat, Narsarsuaq og Kangerlussuaq?
 • Kan Naalakkersuisut oplyse om der i regularitetsberegningerne for de nye lufthavne er taget højde for ændringer i vejrforholdene som følge af klimaforandringerne, herunder mere sne/nedbør, mere vind, mere tåge og flere dage med temperaturer omkring nul grader?
 • Hvad er den tilsvarende regularitet i Narsarsuaq og Kangerlussuaq?

 

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »