??Madspildet falder markant i føtex, Netto og Bilka

??En målrettet indsats og åbenhed i kampen mod madspild har i årets første seks måneder medført, at over 1000 ton mindre mad ender i skraldespanden hos Salling Group, der driver kæderne Netto, føtex og Bilka. Salling Group er en af initiativtagerne til partnerskabet ”Danmark mod Madspild” og opfordrer endnu flere til at være med i den fælles indsats mod madspild.

Næsten 1000 Toyota Aygo’er, eller hvad der svarer til 1.178 ton. Så meget har Salling Group formået at nedbringe sit samlede madspild med på bare seks måneder.

I årets første seks måneder er det således lykkedes Salling Group at opnå en samlet reducering på 7,6% i forhold til den samme periode sidste år. Madspildsreduktionen er sket til trods for, at Salling Group er i vækst og har åbnet over 40 antal nye butikker siden perioden sidste år.

– Vi har arbejdet intensivt med at gennemgå vores arbejdsgange for at finde ud af, hvor vi kan sætte ind i kampen mod madspild. Derfor er det også dejligt at se, at det går fremad, og at vi igen ser en konkret og markant reduktion i vores spild, fortæller Jonas Schrøder, ansvarlighedsdirektør i Salling Group.

Helt konkret blev der i alt i første halvår af 2018 kasseret 1.178 ton mindre mad i Salling Groups butikker.

Der er flere måder at bekæmpe madspild og udnytte ressourcerne bedre på, og til daglig arbejder Salling Group med flere løsninger. Blandt andet nedsættes prisen på varerne inden udløb og der arbejdes med optimering af processer på alt fra lagre til slagterier og bagere – alt sammen initiativer, der støtter reduceringen af madspild. Det mad, der er i overskud, doneres til organisationer som fødevarebanken, Wefood og Mad til Alle.

Madspild på dagsordenen
For en måned siden var Salling Group en af de 17 initiativtagere, der lancerede et banebrydende partnerskab, som under overskriften ”Danmark mod Madspild” skal samle danske forbrugere og virksomheder i kampen mod madspild.

I Danmark mod Madspild forpligtiger alle deltagende virksomheder sig til at lægge deres madspildstal åbent frem og til at halvere deres samlede madspild inden 2030 – en målsætning, der direkte bidrager til FN’s verdensmål for madspild. Samtidig er det hensigten, at partnerskabet Danmark mod Madspild skal medvirke til endnu mere samarbejde på tværs af dansk virksomheder. Og ikke mindst, at de kan lade sig inspirere og motivere af hinanden ved at melde åbent ud om ens madspildstal:

– Det er vigtigt, at vi er åbne om vores madspild, så vi sammen kan sætte madspild på dagsordenen. Når vi arbejder mod det samme mål, kan vi dele viden og ideer undervejs, og dermed øge indsatsen endnu mere. Og der er ingen tvivl om, at tallene er med til at motivere i hele organisationen, fordi man kan se, hvad man er oppe imod og skal gøre bedre, uddyber Jonas Schrøder.

Fakta om madspild:

– Alle kan deltage i kampen mod madspild på www.DanmarkModMadspil.dk

– Salling Group har nedbragt sit samlede madspild med 7,6% i første halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.

– I første halvår af 2018 kasserede Salling Group samlet 14.263 ton mad.

– Madspildet er størst i frugt- og grøntafdelingerne med 7.371 ton og bagerierne med 2.908 ton.

– Mad, der ikke længere kan sælges i butikkerne, kan enten blive doneret til velgørende formål, blive omdannet til biogas eller brugt til dyrefoder

– føtex er den største leverandør af overskudsmad til Wefood-butikkerne drevet af Folkekirkens Nødhjælp

– Netto og FødevareBanken har sammen udviklet en app under titlen ”Mad skal spises”, hvor butiksansatte og kunder kan gøre hinanden opmærksomme på varer, der er nedsat grundet kort holdbarhed

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »