??Malene Vahl Rasmussen: Ajornannginaarineruvallaaqaaq, Doris

Malene Vahl Rasmussen

??Malene Vahl Rasmussen: Det er for nemt, Doris

??Peqqinnissamut Naalakkersuisoq Doris Jakobsenip  nappaassuaq kræfti pillugu missuineq oqaaseqarfigipallappaa, ilaatigut takutinneqarmat Nunanut Avannarlernut  allanut naleqqiulluta nunatsinni kræftimik toqquteqartartut marloriaammik amerlanerusartut. Ajornanngippallaaqaaq oqaannassalluni pinaveersaartitsisariaqartugut neriuutigissagippullu Kræfti pillugu pilersaarut 2014-mi aallartinneqartoq iluaqutaajumaartoq. Ajornartorsiut manna ilungersornerulluta iliuuseqarfigisariaqarparput. Uanga isumaga naapertorlugu missingersuutinik nussuiuarnerup taamatullu Peqqinnissaqarfimmi sulisussaaleqinerup ineriartortitsinissaq pitsanngorsaanissarlu pitsaaliorsimavai. Taamaammanuna immaqa Doris oqinnersiortoq tikkuaannarlugu ajornartorsiummut pinaveersaartitsineq aaqqiissutissaasoq?

Peqqinnissamut Naalakkersuisup Doris Jakobsenip nappaassuaq kræfti pillugu misissuisimaneq nuanniitsumik ersersitsisoq – oqaaseqarfigalugu tusagassiutinut nalunaarutaa ajunngilaq aamma  akerleriiffiusariaqanngilaq – kisitsisimmi takutippaa nunatsinni kræftertartut amerliartortut aamma kræftimik toqquteqartartut marloriaataasut Nunanut Avannarlernut allanut naleqqiulluta. Doris Jakobsenip oqaaseqaataata akorngutigaa piffissami sivitsortumi  iliuusereriikkagut uteqqiinnarmagit. Tamanna takorluugaqannginneruvallaaqaaq.

Nappaassuaq kræfti sussaanngitsorsuuvoq tamattalu misigereernikuuarput imatut paasillugu, tamatta ilisarisimasaqarpugut nappaassuarmik atuisimasumik. Misissuinerup takutippaa nunatsinni kræftertartut amerliartortut aamma kræftimik toqquteqartartut marloriaataasut Nunanut Avannarlernut allanut naleqqiulluta. Ilungersornerulluta tamanna iliuuseqarfigisariaqarparput. Doris Jakobsen oqaatigisai ingerlaqqiinnassapput kisianni pisarnitsinnut naleqqiullugu allanik aamma iliuuseqartariaqarpugut – misissuinerummi takutippaa manna tikillugu naammattunik iliuuseqarsimanngitsugut.

Tusarusukkaluarpara Doris Jakobsen ersarissumik paasiuminartumillu oqassasoq: “Kræftertartut pillugit iliuutsigut amingarput maannakkullu ilungersorluta paasiniartariaqarparput sukkut kukkusimanerluta.”

Iluarsiissutissarli oqinnerpaaq qinerpaa eqqartorlugillu iliuusereriikkagut.

Isumaqarpunga allatut iliuuseqartariaqartugut. Isumaqarpunga nunani avannarlerni allani suut iluatsissimanersut misissortariaqaripput. Kræftertut ikilisarniarlugit susimappat aamma kræftimik toqquteqartartut? Misilittagaasa arlaat nunatsinni atorsinnaavagut?

Uanga isumaga naapertorlugu Peqqinnissaqarfitsinnik ineriartortitsisimannginnerput pitsanngorsaasimannginnerpullu ajornartorsiutaavoq angisoorsuaq. Peqqinnissaqarfik ilungersorpoq tamatumallu kinguneranik Doris Jakobsenip nammineq oqarneratut ineriartortitsinissamut suliniutit kingulliunneqartariaqarsimapput (§ 37 naapertorlugu apeqqutinnut 188/2018-mut akissummini). Tamanna allanngortittariaqarparput.  Peqqinnissaqarfitsinni pingaarnersiuisimaneq allanngortittariaqarparput tassanimi uanga isumaga naapertorlugu allaffissortunut aningaasartorpallaarpugut ineriartortitsinermullu atuinikippallaarluta. Doris Jakobsenip isumaa – takuuk § 37 naapertorlugu apeqqummut 188/2018-mut

akissutaa – tassaavoq pitsanngorsaatissat  ineriartortitsinissallu kingulliuttariaqartut aningaasat sulisussallu pissutigalugit.

Nappaasuaq kræfti pillugu misissuinerup takutippaa arlaannik ajortoqartoq. Taamaattumik kukkuneruvoq Doris Jakobsen pioreersut ingerlatiinnarumammagit. Allatut ajornartumik allaanerusumik iliuuseqartariaqarpugut.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Malene Vahl Rasmussen
Sundhedsordfører for Demokraatit

??Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen var hurtig med at kommentere det kræftstudie, der blandt andet viser, at risikoen for at dø af kræft er dobbelt så stor her i landet som i resten af Norden. Hendes kommentarer virker som om, at de er trukket i en automat. Det er simpelthen for let bare at sige, at vi skal forebygge og at vi skal håbe på, at den Kræftplan der blev igangsat i 2014 virker. Vi er nødt til at tage det her problem meget mere seriøst. De konstante budgetrokeringer og den manglende bemanding i Sundhedsvæsenet har i mine øjne betydet, at det er stort set umuligt at udvikle og effektivisere. Måske er det derfor, at Doris vælger den nemme løsning ved blot at pege på for eksempel forebyggelse som en løsning på problemet?

Der er intet forkert og intet kontroversielt ved den pressemeddelelse som Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen har udsendt som kommentar til det kræftstudie, der – ganske nedslående – viser, at antallet af kræfttilfælde herhjemme er stigende og at dødeligheden herhjemme er dobbelt så stor som i resten af Norden. Problemet med kommentaren fra Doris Jakobsen er, at hun blot siger de ting som vi allerede gør og som vi har gjort i lang tid. Det er ganske visionsløst.

Kræft er en forfærdelig sygdom, som vi næsten alle har haft inde på livet forstået på den måde, at vi alle kender nogen, der har haft sygdommen. Den her undersøgelse viser, at antallet af kræfttilfælde er stigende og at dødeligheden er alt for høj i forhold til de andre lande i Norden. Det er vi nødt til at tage meget mere seriøst. Vi skal stadig gøre alt det som Doris Jakobsen siger, men vi skal altså også gøre noget andet end vi plejer – undersøgelsen viser jo netop, at det vi har gjort indtil nu ikke er godt nok.

Jeg savner, at Doris Jakobsen klart og tydeligt siger: ”På kræftområdet gør vi det simpelthen ikke godt nok, og nu vil jeg bruge en masse energi på at finde ud af, hvad det er vi gør forkert.”

I stedet vælger hun den lette løsning og snakker om alt det vi allerede gør.

Jeg mener, at vi bør gå anderledes til værks. Jeg synes, at vi skal finde ud af præcis, hvad det er der virker i de andre nordiske lande. Hvad har de gjort for at nedbringe kræfttilfælde og kræftdødeligheden? Er der nogle af deres erfaringer, vi kan bruge herhjemme?

Her er det i mine øjne et stort problem, at der ikke er nok fokus på at udvikle og effektivisere vores Sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet er under pres, og det betyder, at man med Doris Jakobsens egne ord (Svarene til § 37 spørgsmål nummer 188/2018) er nødt til at nedprioritere igangsættelse af større udviklingsprojekter. Det er vi nødt til at lave om på. Vi er nødt til at ændre prioriteterne i Sundhedsvæsenet, hvor der i mine øjne bliver brugt for mange penge på eksempelvis administrativt personale og for lidt penge på udvikling. Doris Jakobsens holdning – jævnfør  § 37 spørgsmål nummer 188/2018 – er mere, at man er nødt til at nedprioritere optimeringstiltag og udviklingsprojekter på grund af økonomi og bemanding.

Det her kræftstudie viser os, at der er noget galt. Derfor er det ganske forkert, at Doris Jakobsen blot vil gøre mere af det samme. Vi er nødt til at gøre nogle ting anderledes.

Mvh.
Malene Vahl Rasmussen
Sundhedsordfører for Demokraatit

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »