Avannaani innuttaasunik ataatsimiisitsineq pissarsiaqarnartoq

Sundhedshus📷Naalakkersuisut


🇩🇰Givende møder med borgerne i nord Scroll ned for dansk

🇬🇱Avinngarusimasuniittut politikerinit pulaarneqartarnissartik maqaasivaat. Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisup Doris J. Jensen kaammattuut tamanna tigulluarpaa. Maanna avannaani innuttaasunik arlalinnik ataatsimiisitsereerluni angalaaqqammerpoq.

Doris J. Jensen Upernavik nunaqarfiilu pulaarpai: Nuussuaq, Kullorsuaq, Aappilattoq, Naajaat, Innaarsuit, Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaq. Ajoraluartumik Tasiusaq aamma Nutaarmiut innuttaasunik ataatsimiisitsinissaraluit angallannikkut ajornartorsiorneq pissutigalugu unitsiinnartariaqarsimapput.

Innuttaasunik ataatsimiigiartut nalinginnaasumik amerlapput. Naalakkersuisoq Doris J. Jensen innuttaasunik ataatsimiisitsineq peqqinnissakkut unamminartut, peqqinnissaqarfiup neqeroorutai siunissamilu pilersaarutit aallarniutigai. Saqqummiinerup kingorna apeqquteqartoqarnissaanik piffissaqarluarpoq. Innuttaasut nunaqarfinnilu aqutsisut piareersarluarsimapput peqqinnissamullu tunngasunik soqutiginninnertik takutilluarpaat.

– Inoroorsaarnermut inussiarnisaarnermullu tamani naapitanni annertuumut killitsippunga. Innuttaasut peqqinnissaqarfimmi sulisunik ilinniarsimasunik amigaateqarnertik ernummatigigaat ajoraluartumik naammattoorpara. Tamanna takuneqarsinnaavoq innuttaasuni pakatsisimasuni, ilai misigipput eqqortumik suliaritissimanatik, sivisuumik suliaritinnissamut utaqqisarsimallutik suliaritereernerullu kingorna malittareqqinneqarsimanatik, taama oqarpoq Doris J. Jensen, nangillunilu:

– Pulaarninnut atatillugu isumaqarpunga peqqinnissaqarfimmi sulisut atugassarititaat misissorluarneqassasut. Nunaqarfinni amerlanerpaani peqqinnissaqarfimmi sulisunut inissaateqanngillat nunaqarfiillu tamarmiunngitsut pitsaanermik peqqissaaveqanngillat, taamatummi iliuuseqarnikkut nunaqarfinni pissutsit pitsaanerulernissaanut sulisullu ilinniarsimasut kajungilersitsisinnaagaluarmata. 

Doris J. Jensen aamma peqqissaaviit pulaarpai nunaqarfinnilu peqqissaasutut sulisut ataatsimeeqatigalugit.

– Nunaqarfinni peqqissaavimmi sulisut annertoorujussuarmik akisussaaffimmik nammataqarput nunaqarfimmilu innuttaasunut pinngitsoorneqarsinnaanatik. Nunaqarfinni peqqissaavimmi sulisut ilai soraarninngungajalerput, taamaattumillu pingaaruteqartutut isigaarput suliffimmik taama pingaaruteqartigisumik tigusisinnaasunik nutaanik sulisunik ilinniartitsinissarput, taama oqarpoq Doris J. Jensen naggasiillunilu:

– Nuannaarutigaara Upernavimmi nunaqarfiinilu Pipaluk atorluarneqarmat. Neriuutigaara Pipaluk nunap sinneranut aamma taamatut piffissap ingerlanerani atorluarneqalerumaartoq.

Borgermøde i Kangersuatsiaq📷Naalakkersuisut

🇩🇰Yderdistrikterne savner besøg fra politikerne. Denne opfordring har Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen taget til sig. Hun har netop været på rejse i Nordgrønland, hvor hun har afholdt en række borgermøder.

Doris J. Jensen besøgte Upernavik og bygderne: Nuussuaq, Kullorsuaq, Aappilattoq, Naajaat, Innaarsuit, Sdr. Upernavik, Kangersuatsiaq. Desværre måtte de planlagte borgermøder i Tasiusaq og Nutaarmiut aflyses på grund af transportproblemer.

Generelt var der stort fremmøde til borgermøderne. Naalakkersuisoq Doris J. Jensen indledte borgermøderne med en gennemgang af sundhedsudfordringerne, om sundhedsvæsenets tilbud og fremtidsudsigterne. Efter oplægget var der god tid til at stille spørgsmål. Borgerne og bygdebestyrelserne mødte velforberedte op og viste stor interesse for sundhedsområdet.

– Jeg er overvældet over den store gæstfrihed og venlighed, som jeg mødte alle steder. Jeg oplever desværre, at borgerne er bekymrede over manglen på faglært personale i sundhedsvæsenet. Det viser sig som frustrationer hos borgerne, og nogle føler, at de ikke får rettidig behandling, har lange ventetider på behandling, og at der mangler opfølgning efter behandling, siger Doris J. Jensen, og fortsætter:

– På baggrund af mit besøg, mener jeg, at vi blandt andet skal have kigget nærmere på de forhold som sundhedsvæsenets medarbejdere arbejder under. I de fleste af bygderne er der ingen personaleboliger til sundhedspersonalet, og det er ikke alle bygder der har et optimalt sundhedshus, hvilke ellers kan være med til at tiltrække faglært personale og forbedre forholdene i bygderne. 

Doris J. Jensen besøgte også sundhedshusene og afholdt møde med bygdesundhedsarbejderne.

– Bygdesundhedsarbejderne bærer et enormt ansvar, og er uundværlige for bygdens borgere. Et par af bygdesundhedsarbejderne er ved at nå pensionsalderen, derfor er det vigtigt, at vi tænker på at få uddannet medarbejdere, der kan tage over og udfylde denne vigtige funktion, siger Doris J. Jensen og slutter:

– Det glæder mig meget at se, at Pipaluk bliver benyttet flittigt i Upernavik og bygderne. Jeg håber, at brugen af Pipaluk med tiden vil blive lige så udbredt i resten af landet. 

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »