Handikappede skal også hjælpes det danske uddannelsessystem


🇩🇰”Der er ingen tvivl om, at flere og flere unge er udfordret, og der er heller ingen tvivl om, at opgaven skal løses. Men det kræver de nødvendige ressourcer og den rette viden”, siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen

Danske Handicaporganisationer har med en undersøgelse vist, at unge med handicap ikke alle får den nødvendige hjælp i uddannelsessystemet.

”Der er ingen tvivl om, at gymnasielærere gerne vil hjælpe de unge med handicap. Undersøgelsen viser, at der er behov for øget viden om undervisning af handicappede, men efter min vurdering skal den tage konkret udgangspunkt i de elever, som læreren skal undervise. En elev med ordblindhed, en elev med autisme og en hørehæmmet elev har ikke brug for den samme støtte. Derfor skal der viden til, men der skal i lige så høj grad tid til forberedelse, så lærerne kan tilrettelægge undervisningen, så den tager højde for de enkelte elevers behov,” slutter GL-formanden.

Undersøgelsen viser blandt andet:

·45 procent af underviserne vurderer, at de i mindre eller ringe grad er rustet til at undervise elever med handicap.

·50 procent af underviserne mangler viden om handicap.

·De fleste angiver, at de mangler viden om psykisk sygdom (angst, skizofreni, OCD, bipolar lidelse etc.) og udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme etc.).

Fakta fra Danske Handicaporganisationer: Unge med handicap og uddannelse

-Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct. (Institut for Menneskerettigheder på baggrund af tal fra VIVE, 2017: https://handicapbarometer.dk)

-Hos unge uden handicap starter 92 pct. på en ungdomsuddannelse, imens tallet kun er 73 procent for unge med handicap. (Epinion, 2014: Uddannelsesresultater og –mønstre for børn og unge med handicap)

-DH vurderer, at cirka 200.000 unge mellem 16 og 27 år har et handicap (baseret på tal fra VIVE og Danmarks Statistik)

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »