Truende mand i Maniitsoq tilbageholdes i 27 dage

📷Grønlands Politi

Onsdag morgen, den 26. september 2018, blev den mand, der den 25. september 2018 blev skudt i armen af politiet i Maniitsoq fremstillet i grundlovsforhør. Manden blev fremstillet in absentia, da det på grund af hans tilstand ikke var muligt at stille ham for retten. Han vil, når han er i stand hertil blive stillet for en dommer.

Ved fremstillingen blev manden blandt andet sigtet for drabsforsøg mod et par samt trusler mod politipersonale. Retten fandt, at der er risiko for, at manden på fri fod vil begå ny ligeartet kriminalitet, hvorfor man imødekom anklagemyndighedens begæring om tilbageholdelse.

Retten besluttede endvidere, at tilbageholdelsen skal ske i surrogat på psykiatrisk afdeling.

For så vidt angår selve skudafgivelsen undersøges denne del nærmere af personale fra Politimesterembedet, som herefter vil forelægge den juridiske vurdering for Politiklagenævnet i Grønland. Generelt kan det oplyses, at tjenestepistol kun må anvendes i særlige situationer, herunder med henblik på at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på person, eller for at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv.

Tobias Berg
senioranklager

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »