Aaja: Hvor omfattende er forandringerne i Arktis er og hvilket spil Danmark (via Grønland) er blevet en del af?

🇩🇰I Udenrigsministerens arktisk redegørelse til Folketinget 2018, er der en række potentielle konfliktområder mellem Danmark og Grønland, som ikke er omtalt i redegørelsen. Der blev under debatten efterlyst et mere visionært og analytisk oplæg om, hvad Danmark agter at gøre af nye tiltag, samt hvad Danmark kan få ud af en fremtidig indsats i Arktis. Det er i lyset af dette vigtigt at medlemmerne af det danske folketing forstår, hvor omfattende forandringerne i Arktis er og hvilket spil Danmark (via Grønland) er blevet en del af. Ministeren bedes på den baggrund besvare: a. Hvordan forholder regeringen sig til Kinas nye arktiske strategi, og planen om en arktisk silkevej? b. Vil ministeren redegøre for Danmarks og EU’s forskellige holdninger til hvalfangst og handel med sælskind? Hvilke initiativer tager regeringen for at bruge disse sager aktivt i forbindelse med Arktis Råd og EU’s observatørstatus? c. EU-forummet ”Arctic Stakeholder Forum”, som Danmark er en del af, konkluderer, at EU underinvesterer i Arktis. Hvad gør regeringen for at sikre at fremtidige EU-investeringer går til Grønland? d. Hvordan forholder ministeren sig til den militære oprustning i Arktis, hvor Rusland, ifølge flere medier konstant opruster i sit arktiske område? e. Hvordan forholder regeringen sig til, at USA har opgraderet deres radar på Thulebasen, og nu selv erklærer, at basen er direkte involveret missilskjoldets virke.

GRU-Alm.del-Spørgsmål-5_-Udvalgsspørgsmål

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »