80 millioner kroner til forretningsidéer for en bedre verden

🇩🇰Ti partnerkonsortier modtager samlet omkring 80 millioner kr. til partnerskabsprojekter, der gennem en kommerciel bæredygtig forretningsidé skal bidrage til at skabe lokal vækst, bedre jobs og indtægtsmuligheder med særligt fokus på kvinder og unge

Genanvendelse af gamle fiskenet fra Kenya, cider-lignende drik lavet på kaffeblade fra Etiopien og billig internetforbindelse til bønder i Ghana. Tre eksempler på indsatser, som en række virksomheder og organisationer nu skal arbejde på at realisere for at kunne bidrage til verdensmålene og samtidig skabe forretning. De er en del af i alt 10 forslag udvalgt under programmet Danida Market Development Partnerships, som netop har til formål at udvikle skalérbare forretningsidéer, der gør en positiv forskel.

De ti partnerkonsortier bag forslagene modtager samlet omkring 80 millioner kr. til partnerskabsprojekter, der gennem en kommerciel bæredygtig forretningsidé skal bidrage til at skabe lokal vækst, bedre jobs og indtægtsmuligheder med særligt fokus på kvinder og unge. Virksomhederne betaler selv for deres deltagelse og for eventuelle investeringer forbundet med parternskabsprojekterne.

”Verdensmålene rummer forretningsmuligheder for mange små og mellemstore virksomheder. Det er dejligt at se, at de mindre virksomheder både kan og vil – også i Afrika. Med Danida Market Development Partnerships støtter vi udviklingen af bæredygtige forretningsmodeller, der løser centrale samfundsmæssige udfordringer, ikke mindst jobskabelse. Det er god bistand og god business og samtidig et rigtig godt supplement til vores øvrige udviklingsindsatser,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Seks ud af ti af de udvalgte forslag har danske virksomheder blandt partnerne.

Om Danida Market Development Partnerships

Programmet bidrager til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med fokus på SDG 8 er hovedformålet at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerskabsprogrammet nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor.

Udgangspunktet for et partnerskabsprojekt er en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder. Forretningsidéen skal understøtte udviklingssigtet. Der gives støtte til at kombinere viden og ressourcer fra flere aktører med det formål at sikre mere vidtrækkende udviklingsresultater. Programmet fremmer derfor brede partnerskaber mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og andre ikke-kommercielle partnere.

Læs mere om de nye partnerskabsprojekter her

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »