🎄🎅🏽Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018: Kinas interesse for Grønland

🇩🇰”Kinas ønske om at styrke de bilaterale samarbejdsrelationer med arktiske stater omfatter ogsĂĽ Danmark og Grønland. Her som i det øvrige Arktis søger Kina fortrinsvis
at styrke de bilaterale samarbejdsrelationer og muligheden for at opnü mere indflydelse gennem øget samarbejde om forskning og handel

En rÌkke kinesiske statslige og ikke-statslige aktører viser vedholdende interesse for at engagere sig i Grønland, og det er sandsynligt, at denne interesse kun vil øges. Kinas engagement og interesser i Grønland omfatter forskning, ressourceudvinding, infrastruktur, kultur og turisme.
Kina ser forskningssamarbejde som en legitim kanal til indflydelse i arktiske anliggender, og det gÌlder sandsynligvis ogsü Kinas forskningsmÌssige initiativer i Grønland. Det er sandsynligt, at Kina desuden ønsker at fastholde kinesisk kommerciel tilstedevÌrelse og engagement i Grønland, selv om dette ikke mütte vÌre rentabelt pü kort sigt. Kina bruger ogsü denne fremgangsmüde over for andre rüstofeksporterende lande, og den er en del af Kinas overordnede strategi for ressourcesikkerhed.
Fremgangsmüden skal desuden ses som en del af Kinas ønske om indflydelse i Arktis.
Som en følge af tÌtte forbindelser mellem kinesiske virksomheder og det politiske system i Kina er der sÌrlige risici forbundet med omfattende kinesiske investeringer i Grønland. Det skyldes den indvirkning, som større investeringer vil have pü et samfund af Grønlands størrelse. Hertil kommer, at risikoen for politisk indblanding og pression øges, nür det drejer sig om
investeringer i strategiske ressourcer.”

EfterretningsmĂŚssig Risikovurdering 2018

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

IndlĂŚser ... IndlĂŚser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal vÌre selvstÌndig?

View Results

IndlĂŚser ... IndlĂŚser ...
Translate Âť