🎄🎅🏽Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018: Kinas interesse for Grønland

🇩🇰”Kinas ønske om at styrke de bilaterale samarbejdsrelationer med arktiske stater omfatter ogsÃ¥ Danmark og Grønland. Her som i det øvrige Arktis søger Kina fortrinsvis
at styrke de bilaterale samarbejdsrelationer og muligheden for at opnå mere indflydelse gennem øget samarbejde om forskning og handel

En række kinesiske statslige og ikke-statslige aktører viser vedholdende interesse for at engagere sig i Grønland, og det er sandsynligt, at denne interesse kun vil øges. Kinas engagement og interesser i Grønland omfatter forskning, ressourceudvinding, infrastruktur, kultur og turisme.
Kina ser forskningssamarbejde som en legitim kanal til indflydelse i arktiske anliggender, og det gælder sandsynligvis også Kinas forskningsmæssige initiativer i Grønland. Det er sandsynligt, at Kina desuden ønsker at fastholde kinesisk kommerciel tilstedeværelse og engagement i Grønland, selv om dette ikke måtte være rentabelt på kort sigt. Kina bruger også denne fremgangsmåde over for andre råstofeksporterende lande, og den er en del af Kinas overordnede strategi for ressourcesikkerhed.
Fremgangsmåden skal desuden ses som en del af Kinas ønske om indflydelse i Arktis.
Som en følge af tætte forbindelser mellem kinesiske virksomheder og det politiske system i Kina er der særlige risici forbundet med omfattende kinesiske investeringer i Grønland. Det skyldes den indvirkning, som større investeringer vil have på et samfund af Grønlands størrelse. Hertil kommer, at risikoen for politisk indblanding og pression øges, når det drejer sig om
investeringer i strategiske ressourcer.”

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...