🎄🎅🏽Siunnerfilimmik periusissiorluni sulineq sulisullu suliffimminnut naammagisimaarinnittut pissutaallutik KNI ukiup affaani siullermi angusarissaarpoq

📷KNI

🇩🇰↓Målrettet strategiarbejde og høj medarbejdertilfredshed leverer et flot halvårsresultat i KNI koncernen

Læserinfo: KamikPosten.gl har gentagne gange telefonisk såvel som skriftligt kontaktet KNI – Men det er i flere år ikke lykkedes os at få respons – Vi beklager – Derfor er vores dækning af koncernen begrænset – Det er bestemt ikke uvilje fra KamikPosten.gl’s side.

Hvis du savner omtale af andre grønlandske virksomheder, foreninger, eller klubber, så skyldes det at de udelukkende bruger udvalgte mediepartnere.

🇬🇱Piffissaq nalunaarusiorfiusoq: 1. april – 30. september 2018.

Piffissaq naatsorsuuteqarfiusoq

KNI 2018/19-mi naatsorsuuteqarfigisamini ukiup affaani siullermi akileraarut suli ilanngaatiginagu DKK 72,8 mio.-nik sinneqartooruteqarpoq, ukiup siuliani ukiup affanut DKK 60 mio.-nik sinneqartoorsimalluni.

2018/19-mi naatsorsuuteqarfiusumi ukiup affaanut angusat tunngavigalugit naatsorsuutigineqarpoq KNI-p ukioq tamakkerlugu naatsorsuutai DKK 110-116 mio.-it akornanni sinneqartoorfiujumaartut, akileraarut suli ilanngaatiginagu.

Ukiup affaani siullermi ukiup siulianut sanilliullugu DKK 12,8 mio.-nik sinneqartooruteqarneruneq makkunannga pissuteqarpoq:

  • Nioqqutissanik pilersuinermi DKK 3 mio.-nik sinneqartoorneruneq
  • Ikummatissanik pilersuinermi DKK 10,9 mio.-nik sinneqartoorneruneq
  • KNI-p ataani ingerlataqarfiit DKK 0,9 mio.-nik sinneqartooruteqarnerunerat
  • KNI-p ingerlatseqataaffigisaani DKK 2 mio.-nik amingartooruteqarneq

Ukiup affaani naatsorsuuteqarfiup ingerlanerani nioqqutissanik pilersuinermi kiffartuussinissamut Namminersorlutik Oqartussat tapiissutaat DKK 18 mio.-iusut affaannanngortillugit DKK 9 mio.-inngortinneqarput. Tamatumunnga tunulequtaavoq 1. januar 2018 atuutilersumik innaallagissamut akit appartinneqarnerisigut KNI-p sipaarutigisai landskarsimut utertinneqarmata.

2018-ip ingerlanerani marloriarluni Pilersuisup niuertarfiini nioqqutissat ulluinnarni inuuniarnermi pisariaqartinneqartut arlalippassuit akikillineqarput, tassa februarimi aamma oktoberimi.

Ukiup affaani angusat suliffeqarfissuup siunnerfilimmik pilersaarusiorluni anguniagaanut aningaasatigut patajaatsumik tunngavissaqalersitsipput, suliffeqarfissuullu suli ineriartoqqissinnaaneranut angusarissaarnerunissaanullu upperinnilersitsillutik.

Angusarissaarneq aamma minnerunngitsumik pissuteqarpoq sulisunik ukkassineq piginnaanngorsaanerlu oqaasiinnaanngitsutigut annertuumik ingerlanneqarmat, suleriaatsit periutsillu nutarterneqartuarlutik.

Ukiumi naatsorsuuteqarfiusup 2018/19 affaani siullermi kaaviiaartitta DKK 1.315 mio.-iupput, ukiup siulianut sanilliullugit DKK 65 mio.-nik amerleriarlutik.

Nioqqutissanik pilersuinermi DKK 729 mio.-it kaaviiaartinneqarput, ukiup siulianut sanilliullugit 4 %-mik amerleriarlutik. Ikummatissamik pilersuinermi DKK 579 mio.-it kaaviaartinneqarput, ukiup siulianut sanilliullugit 7 %-mik amerleriarlutik.

Sanaartornermut aningaasaliissutit

Suliffeqarfissuup taamatut sinneqartooruteqarfiusumik ingerlanneqarnissaa pisariaqarluinnarpoq sanaartukkatigut nutarterinerit aserfallatsaaliuinissamilu kinguaattoorutaasimasut angummaffigineqarlutik akissaqartinneqassappata.

Ikummatissanik pilersuinermi sanaartugassatigut aserfallatsaaliugassat kinguaattoorutaasut DKK 275 mio.-nik naleqarput, ikummatissaasivissuillu aserfallatsaaliorneqarnissaannut kinguaattoorutit DKK 160 mio.-nik naleqarput. Tamakku isumagineqassappata suliffeqarfissuup sinneqartooruteqarneratigut taamaallaat akilerneqarsinnaapput.

🇩🇰Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2018.

Periodens resultat

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2018/19 et resultat før skat på 72,8 mio. DKK mod 60,0 mio. DKK i 2017/18. Resultatet ligger på det forventelige niveau i forhold til budget.

På baggrund af resultatet for 1. halvår af regnskabsåret 2018/19 er det forventningen, at KNI vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat for hele året på i størrelsesordenen 110 – 116 mio. kr. før skat.

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 12,8 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2016/17 er tilvejebragt på følgende vis:

  • en forbedret indtjening i selskabets varedivision med 3,0 mio. DKK
  • en forbedret indtjening i selskabets energidivision med 10,9 mio. DKK.
  • en forbedret indtjening fra tilknyttede virksomheder med 0,9 mio. DKK
  • et indarbejdet underskud under ”associeret virksomhed” med 2,0 mio. DKK

I halvårets resultatniveau er Selvstyrets servicekontraktbetaling for vareforsyning halveret fra i 2017/18 at udgøre 18 mio. DKK. til i 2018/19 at udgør ca. 9 mio. DKK. Denne nedbringelse skyldes den økonomiske besparelseseffekt ved indførelsen af den landsdækkende ensprisreform for el og vand pr. 1. januar 2018.

I perioden der dækker halvårsmeddelelsen er der blevet gennemført to priskampagner, foretaget i henholdsvis februar og oktober 2018, hvor priserne er blevet nedsat på udvalgte basisvarer i Pilersuisoq regi.

Halvårsresultatet er økonomisk godt funderet og afspejler en fortsat positiv udvikling og tro på, at KNI kan vedblive med at videreudvikle forretningen og levere resultater, der lever op til de ambitioner, som er defineret i selskabets strategiarbejde.

Halvårsresultatet er ligeledes tilvejebragt via et fortsat meget stort fokus på uddannelse af medarbejdere og indførelse af nye arbejdsprocesser.

I halvåret 2018/19 har omsætningen udgjort 1.315 mio. DKK, hvilket svarer til en stigning på 65 mio. DKK i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvåret 2017/18.

I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 729 mio. DKK og energidivision med 579 mio. DKK. I varedivisionen er omsætningen steget med 4 % i forhold til samme periode sidste år, ligesom også energidivisionen har oplevet en stigning i aktivitetsniveauet svarende til 7 %.

Investeringer

Selskabets nuværende indtjeningsniveau er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 275 mio. DKK i varedivisionen samt 160 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

Kilde: kni.gl

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...