🎄🎅🏽Spm. om, hvad status er i forhandlingerne om en aftalemodet med USA om servicekontrakten på Pittufik og hvornår det forventes, at en ny aftalemodel er på plads.

📷Inuit Ataqatigiit Folketingimi

🇩🇰↓I 2015 nedsatte USA, Danmark og Grønland to arbejdsgrupper, hvor den ene har til formål at drøfte nye regler for fremtidige udbud af servicekontrakten på Pituffik. Den anden arbejdsgruppe har til formål, at drøfte mulig kompensation til Grønland for tabet af indtægter som følge af den nuværende servicekontrakt. Arbejdsgrupperne er kommet med to forslag, der skal sikre Grønland en økonomisk gevinst som følge af servicekontrakten. Begge forslag er blevet afvist af USA. Udenrigsministeriet meddelte i foråret 2018, at Kongeriget drøfter mulighederne for en ny aftalemodel med USA, hvor Kongeriget har fokus på at sikre størst muligt udbytte til Grønland. Ministeren bedes redegøre for, hvad status er i forhandlingerne med USA og hvornår det forventes, at en ny aftalemodel er på plads.

Dato: 07-12-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: selvstyreordningen og Rigsfællesskabet

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »