Endeligt svar på spørgsmål om hvad der gøres for at sikre, at der snarest muligt beskikkes bistandsværger for alle dømte, som efter den grønlandske kriminallov, skal have beskikket bistandsværge, til justitsministeren

Aaja Chemnitz Larsen

🇩🇰Kan ministeren oplyse, hvad der gøres fra centralt hold for at sikre, at der snarest muligt beskikkes bistandsværger for alle dømte, som efter den grønlandske kriminallovs § 163, stk. 2, skal have beskikket bistandsværge, og uddybe om regeringen er villig til at se på en mere effektiv måde at sikre bistandsværger fremadrettet? Spørgeren henviser til, at ifølge rapporten ”Livline til verden” (udgivet af Det Grønlandske Hus, København) mangler 39 foranstaltningsdømte at få beskikket bistandsværge. De grønlandske kommuner griber arbejdet forskelligartet an, men der kan være behov for en mere koordineret indsats.

Dato: 13-12-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: politi og retsvæsen

31gru

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »