Mikroskopiske dele af fødevarer og foder gør verden mere bæredygtig

Jakob Ellemann-Jensen Miljø- og fødevareminister📷Steen Brogaard

🇩🇰Regeringen får i dag overrakt en række anbefalinger fra Vækstteam for ingrediensbranchen. Ingrediensbranchen er frontløber inden for bæredygtige løsninger og skal fremadrettet fremme den danske, cirkulære bioøkonomisatsning

Gær i brød og enzymer til fremstilling af ost – det er nogle af de varer, som produceres af den danske ingrediensbranche. En branche, der samlet set har en årlig omsætning på omkring 40 mia. kroner og ca. 10.000 ansatte i Danmark.

Samtidig har ingrediensbranchen potentiale for at løfte endnu mere ved at bidrage til yderligere løsninger inden for cirkulær bioøkonomi.

For at få branchens input til, hvor det uforløste vækstpotentiale ligger, og hvordan regeringen kan være med til at sikre fortsat vækst og udvikling i en allerede succesfuld eksportbranche, nedsatte regeringen i 2018 et Vækstteam for ingredienser.

Vækstteamet er kommet med anbefalinger på fire områder, som regeringen skal se på:

1.    Bæredygtighed
2.    Sundhed
3.    Kvalitet
4.    Et nationalt prioritetsområde

– Jeg glæder mig til at nærlæse anbefalingerne fra Vækstteamet for ingrediensbranchen. Den danske ingrediensbranche er blandt de førende i verden, og vi vil som regering gerne se på, hvordan vi kan være med til at hjælpe dem med at udbygge denne position. Samtidig bidrager branchen til, at vi får udnyttet vores ressourcer mere bæredygtigt, og det er godt både for vores eksport og miljø, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ingrediensbranchen er en væsentlig bidragsyder til arbejdet med at nå mange af FN’s verdensmål for 2030. Eksempelvis kan ingredienser være med til at forlænge fødevarers holdbarhed og dermed reducere madspild. Ingrediensbranchen spiller også næsten per definition en central rolle i fremme af bæredygtighed, da branchen har en lang tradition for at udnytte restprodukter fra fødevare- og foderproduktionen og finde nye og innovative anvendelsesmuligheder for dem.

I 2017 bidrog hver medarbejder i branchen med 1,3 mio. kr. om året til Danmarks BNP. Det var 0,5 mio. kr. mere end en gennemsnitlig medarbejder i Danmark.

– Ingrediensbranchen er en styrkeposition i dansk økonomi og et område, hvor vi også ønsker at stå stærkt i den internationale konkurrence i fremtiden. Desuden er det en meget fremsynet branche, der har formået at skabe vækst ved eksempelvis at minimere sit ressourcespild. Jeg ser derfor også frem til at høre væksttemaets anbefalinger til regeringen. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi lytter til erhvervslivets egne bud på, hvordan vi kan skabe bedre forhold for virksomhederne i Danmark, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

-Jeg sætter pris på vækstteamets anbefalinger til, hvordan vi kan gøre ingrediensbranchen endnu mere konkurrencedygtig. Særligt er jeg glad for, at der er fokus på at sikre gode rammer for at tiltrække flere investeringer og styrke eksporten som grundlag for øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er samtidig positivt, at ingrediensbranchen har et stort bæredygtighedspotentiale, som kan bidrage til Verdensmålene, siger udenrigsminister Anders Samuelsen

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »