Ukiuunerani 2019-mi umimmanniarneq aamma tuttunniarneq

🇩🇰↓ Fangst af Moskusokser og Rensdyr Vinter 2019

🇬🇱Matumuuna ukiuunerani 2019-imi tuttunniarnissamut umimmanniarnissamullu piffissaliussat, tuttutassiissutit kiisalu umimmattassiissutit aalajangerneqartut nalunaarutigineqarput. Ukiuni makkunani Pinngortitaleriffimmiit tuttunik aamma umimmannik pisortatigoortumik kisitsisoqarpoq; Piniarfik 2-mi (Sisimiut-Kangerlussuaq) martsimi 2018-mi kisitsisoqarpoq Piniarfik 3-milu (Akia-Maniitsoq) aamma Piniarfik 4-mi (Ameralik) martsimi 2019-mi kisitsisoqassalluni. Tamanna pillugu ukiuunerani tuttunniarneq aamma umimmanniarneq taamaallaat 15. februaari 2019 ilanngullugu ingerlassaaq tuttut aamma umimmaat kisitsineq sioqqullugu akornusersornaveersaarlugit.

Tuttut
1. Ukiuunerani inuussutissarsiutigalugu tuttunniarneq piniarfinni makkunani piffissami 1. februaarimiit 2019-imi 15. februaari ilanngullugu ingerlassaaq:
Piniarfik 1 – Naternaq – Tuttutassiissutit 100-t.
Piniarfik 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq – Tuttutassiissutit 200-t.
Piniarfik 3 – Akia-Maniitsoq – Tuttutassiissutit 200-t.
Piniarfik 4 – Ameralik – Tuttutassiissutit 100-t.
Piniarfik 5 – Qeqertarsuatsiaat – Tuttutassiissutit 100-t.
Piniarfik 6 – Qassit – Tuttutassiissutit 100-t.
Piniarfik 7 – Neria – Tuttutassiissutit 100-t.
Piniarfik 8 – Nuussuaq – Tuttutassiissutit 100-t.
2. Aqutsiveqarfik Qaanaaq: Nuna Inglefield-mi aamma Prudhoe-mi ukiuunerani 2019-mi inuussutissarsiutigalugu aamma sunngiffimmi tuttunniarneq 1. januaarimiit 30. april ilanngullugu ingerlassaaq tassanilu ukiaanerani 2018-miit tuttutassiissutit sinneruttut pineqarlutik. Kangerluarsorujak-mi tuttut kumallit ukiuunerani killeqanngitsumik piniarneqassapput.

Tunngavilersuutit: Piniarnermut Naalakkersuisoq aalajangerpoq Piniarfik 1-mi, 2-mi, 3-mi, 4-mi, 5-mi, 6-mi, 7-mi kiisalu 8-mi killilimmik ukiuunerani inuussutissarsiutigalugu tuttunniartoqassasoq. APNN-ip kommunit qanimut suleqatigalugit akuersissutinik utertitsisarneq malinnaaffigivaa, utertinneqartannginnerat taamatullu pisanik nalunaaruteqartannginneq piniartunut ataasiakkaanut akuersissutinik qinnuteqarsinnaanissamut ukiuni aggersuni kinguneqassaaq.

Erseqqissaatigineqassaaq qamuteralaat, ATV-t kiisalu qamutit motoorinik ingerlatillit allat tuttunik malersuinermi piniarnermilu atornissaat inerteqqutaasoq assartuutillu motoorillit tuttunut minnerpaamik 500 meterinik ungasissuseqassasut.

Umimmaat
3. Aqutsiveqarfik Maniitsoq: Piniarfik 1-imi, Piniarfik 3-mi aamma Piniarfik 4-mi ukiuunerani umimmanniarneq sivikillineqarpoq aatsaallu 25. januaarimi 2019-mi aallartissaaq 15. februaari ilanngullugu ingerlassalluni tiggaat aamma kulavaat norrallit piniaqqusaanatik. Piniarfik 1-mi assartuutit motoorillit atoqqusaanngillat kisianni Piniarfik 3-mi aamma Piniarfik 4-mi motoorilinnik pisanik assartuisoqarsinnaavoq. Piniarfik 2-mi ukiuunerani 2019-mi umimmannik kisitsisoqarnissaa pillugu umimmanniartoqassanngilaq.
4. Aqutsiveqarfik Sisimiut: Ukiuunerani umimmanniarneq matoqqavoq.
5. Umimmaqarfik Naternaq: Inuussutissarsiutigalugu aamma sunngiffimmi umimmanniarneq kisitsisoqareernissaata tungaanut ukiuni marlunni ukioq kaajallallugu matuneqassaaq.
6. Umimmaqarfik Ivittuut: Ukiuunerani umimmanniarneq matoqqavoq.
7. Umimmaqarfik Sigguk: Ukiuunerani umimmanniarneq matoqqavoq.
8. Aqutsiveqarfik Ittoqqortoormiit: Ukiuunerani 2019-mi inuussutissarsiutigalugu aamma sunngiffimmi umimmanniarneq martsi naallugu ingerlassaaq aqutsiveqarfimmilu umimmattassiissutit 60-iullutik. 
9. Aqutsiveqarfik Qaanaaq: Nuna Inglefield-mi Prudhoe-milu aamma Qooqqunni ukiuunerani 2018-mi inuussutissarsiutigalugu aamma sunngiffimmi umimmanniarneq 1. januaarimiit 15. april ilanngullugu ingerlassaaq tassanilu ukiaanerani 2018-miit umimmattassiissutit sinneruttut pineqarlutik.

Umimmaqarfiulersimasuni allani s.a. Nanortalik, Nuup Kangerluani, Narsap avannaatungaani il.il. umimmanniartoqaqqusaanngilaq.

Tunngavilersuutit: Aqutsiveqarfik Ivittuuni Juunimi 2017-imi aamma 2018-mi umimmannik minnerpaaffiliinikkut kisitsisoqarnikuunera tunngavigalugu ukiuunerani 2019-mi umimmanniartoqassanngilaq. Ivittuuni umimmaat maannakkut amerlavallaarunnaarnerat tunngavigineqarpoq.
Umimmaqarfik Naternami umimmaat ikinnerungaatsialernerat tunngavilersuutigineqarpoq. 
Aqutsiveqarfik Sisimiut-ni martsimi 2018-mi kisitsinermi paasineqarpoq umimmaat amerlavallaanngitsut taamaammallu tassani ukiuunerani umimmanniartoqassanngilaq. 
Aqutsiveqarfik Maniitsoq-mi Piniarfik 2-mi ukiuunerani 2017-mi umimmannik kisitsineq ukiuuneranilu 2015-mi, 2016-mi matoqqagallarnerani misilittakkat tunngavigalugit ukiuunerani 2019-mi matoqqassaaq. Piniarfik 2-mi ukiuunerani 2019-mi umimmannik minnerpaaffiliinikkut kisitsisoqassaaq.

Pinngortitaleriffimmiit martsimi 2018-mi kisitsinermiit aamma nakkutilliisup ukiuni kingullerni umimmannik misissuisarneratigut paasineqarpoq Piniarfik 3-mi aamma Piniarfik 4-mi umimmaat nunaminertani ukiuunerani tikinneqarsinnaasuni akuttuvallaalersut. Umimmaat amerlanerit nunaminertanut naggorlunnerusunut tikinneqarsinnaanngitsunullu ungavarsimapput norraallu tassani kisitsinerup nalaani takuneqartut amerlanngillat. Assartuutit motoorillit ukiuunerani atorneqartartut umimmannut akornusiisarnerat peqqutaatinneqarpoq. Ukiuunerani umimmanniartartut assartuutinik motoorilinnik atuinerminni assartuineq aamma piniarneq immikkoortittariaqalerpaat umimmannut ungasissuseqarnissaq pillugu maleruagassat malinneqartariaqarlutik. Taamaaliornikkut aatsaat ilorraap tungaanut aallartoqassaaq. 

Assartuutit motoorillit umimmannut akornutaanerat millisarniarlugu ukiuunerani umimmanniarneq sivikillineqarpoq maannakkullu 25. Januaarimiit 15. Februaari ilanngullugu ingerlanneqarnissaa aalajangerneqarpoq. Taamatut iliuuseqarnikkut umimmaat nunaminertanut tikinneqarsinnaasunut naggorinnerusunullu uteqqinnissaat aamma norraat amerlatseqqinnissaat anguniarneqarpoq soqutigisaqaqatigiinnut tamanut iluaqutaasussamik. 

APNN-miit erseqqissaatigineqarpoq assartuutit motoorillit umimmannik malersuinermi piniarnermilu atornissaat inerteqqutaasoq umimmannullu minnerpaamik 500 meter-nik ungasissuqassasut. Erseqqissaatigineqarportaaq Kangerlussuup eqqaani Piniarfik 3-mi aamma Piniarfik 4-mi inuussutissarsiutigalugu piniartut kisimik susassaqartut. 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartap 1. maaji sioqqullugu akilereersimanissaa pillugu piumasaqaat atuutsinneqarpoq. Taamatullu sunngiffimmi piniarnissamut akuersissutit inunnut qaangiuttuni marlunni nalunaarsorneqareersimasunut taamaallaat tunniunneqarsinnaanerat pillugu piumasaqaat atuutinneqarluni.

Sukumiinerusumik paasisaqarusukkaanni immikkoortortaqarfimmi pisortaq Amalie Jessen attavigiuk, oqarasuaat 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl

Ilanngussaq 1: Nunap immikkoortuini piniarnissamut piffissat pisassiissutillu.

Ilanngussaq 2: Kalaallit Nunaata kitaani tuttunut Piniarfik 1-11.

Ilanngussaq 3: Kalaallit Nunaanni umimmaqatigiit.

Ilanngussaq 4: Maniitsup Aqutsiveqarfiani umimmannut Piniarfik 1, 2 aamma 3.

Ilanngussaq 5: Maniitsup Aqutsiveqarfiani umimmannut Piniarfik 4.


Hermed meddeles de besluttede fangstperioder og –kvoter for rensdyr og moskusokser for Vinter 2019. Grønlands Naturinstitut gennemfører i disse år officielle tællinger af rensdyr og moskusokser; der var i marts 2018 tælling i Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq) og der skal være tælling i Region 3 (Akia-Maniitsoq) og Region 4 (Ameralik) i marts 2019. Med baggrund i dette vil vinterfangst af rensdyr og moskusokser kun forløbe til og med 15. februar 2019 for at undgå forstyrrelser af rensdyr og moskusokser frem til tællingen. 

Rensdyr
1. Vinterfangst af rensdyr forløber fra 1. februar 2019 til og med 15. februar i disse fangstregioner:
Region 1 – Naternaq – Kvote på 100 rensdyr.
Region 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq – Kvote på 200 rensdyr.
Region 3 – Akia-Maniitsoq – Kvote på 200 rensdyr.
Region 4 – Ameralik – Kvote på 100 rensdyr.
Region 5 – Qeqertarsuatsiaat – Kvote på 100 rensdyr.
Region 6 – Qassit – Kvote på 100 rensdyr.
Region 7 – Neria – Kvote på 100 rensdyr.
Region 8 – Nuussuaq – Kvote på 100 rensdyr.
2. Forvaltningsområde Qaanaaq: Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr i Inglefield Land og Prudhoe Land forløber vinter 2019 fra 1. januar til og med 30. april og her er der tale om restkvoterne fra efteråret 2018. Ubegrænset vinterfangst af rensdyr med lus i Olrik Fjord. 

Begrundelser: Naalakkersuisoq for Fangst har besluttet, at der skal være begrænset vinterfangst af rensdyr for erhvervsfangere i Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser og manglende returnering og dermed manglende fangstmelding vil i de kommende år få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser for de enkelte fangere.

Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede transportmidler til forfølgelse og fangst af rensdyr samt at motoriserede transportmidler skal holde minimums-afstand på 500 meter til rensdyr.

Moskusokser
3. Forvaltningsområde Maniitsoq: Vinterfangst af moskusokser i Jagtområde 1, Jagtområde 3 og Jagtområde 4 forkortes og starter først 25. januar 2019 og forløber til og med 15. februar; fangst af trofætyre og køer med kalve er forbudt. Det er ikke tilladt at anvende motoriserede transportmidler i Jagtområde 1, men i Jagtområde 3 og Jagtområde 4 kan fangst transporteres med motoriserede transportmidler. Jagtområde 2 er vinter 2019 lukket for moskusoksefangst pga. moskusoksetællinger.
4. Forvaltningsområde Sisimiut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
5. Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser lukkes hele året i 2 år, indtil der er gennemført tællinger.
6. Moskusokseregion Ivittuut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
7. Moskusokseregion Sigguk: Vinterfangst af moskusokser er lukket.
8. Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Vinterfangst 2019 af moskusokser for erhvervs- og fritidsfangere forløber i hele marts-måned og kvoten i forvaltningsområdet er på 60 moskusokser. 
9. Forvaltningsområde Qaanaaq: Vinterfangst 2019 af moskusokser for erhvervs- og fritidsfangere forløber i Inglefield Land, Prudhoe Land og Kap Atholl fra 1. januar til og med 15. april og her er der tale om restkvoterne fra efterår 2018.

Fangst af moskusokser i andre moskusokseområder såsom Nanortalik, Nuuk Fjorden, 
nord for Narsaq osv. er forbudt. 


Begrundelser: Med baggrund i minimumstællinger i Ivittuut forvaltningsområde i juni 2017 og 2018 er vinterfangst 2019 af moskusokser lukket. Begrundelsen er, at der ikke længere er for mange moskusokser i Ivittuut.
Begrundelsen for Moskusokseregion Naternaq er, at moskusokserne er blevet meget færre. 
Det blev under tælling i marts 2018 konstateret, at der ikke er mange moskusokser i Sisimiut forvaltningsområde og derfor er vinterfangst af moskusokser lukket. 
Jagtområde 2 i Maniitsoq forvaltningsområde er på grundlag af erfaringer med midlertidig lukning i 2015 og 2016 lukket om vinteren 2019. Der bliver vinter 2019 gennemført minimumstælling af moskusokser i Jagtområde 2. 
Det er med bagggrund i Grønlands Naturinstitut’s tælling fra marts 2018 og Jagtbetjenten’s moskusokse-observationer gennem de seneste år blevet konstateret, at moskusokserne i Jagtområde 3 er blevet for spredte i de tilgængelige områder. De fleste moskusokser har flyttet sig længere væk til svært tilgængelige landområder med dårlig vegetation og her er der ikke set mange kalve under tællingen. Grunden til dette er forstyrrelser af moskusokser hidhørende fra motorisede transportmidler, der anvendes om vinteren. Fangere, der fanger moskusokser om vinteren, skal adskille transport og fangst og reglerne om at holde aftstand til moskusokserne skal følges. Først på denne måde, kan udviklingen vendes. For at mindske de motoriserede køretøjers forstyrrelser af moskusokser er det nu besluttet at forkorte vinterfangst af moskusokser, som skal forløbe fra 25. januar til og med 15. februar. Formålet med dette tiltag er, at få moskusokserne tilbage til mere tilgængelige områder med bedre vegetation og få øget antallet af kalve til gavn for alle interessegrupper.
Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende motoriserede transportmidler til forfølgelse og fangst af moskusokser samt at kravet om, at de skal holde minimums-afstand på 500 meter til moskusokser skal overholdes. Det understreges også, at det kun er erhvervsfangere, der har adgang til Jagtområde 3 og Jagtområde 4.

Kravet om, at fritidsjagtbevis skal være betalt før 1. maj, er gældende. Ligesom kravet om, at der kun kan udleveres licenser til fritidsfangst til personer, som har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunktet, er gældende. 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiske-ri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 52 04, e-mail: amalie@nanoq.gl

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland.

Bilag 3: Moskusoksebestande i Grønland.

Bilag 4: Jagtområde 1, 2 og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.

Bilag 5: Forslag til Jagtområde 4 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »