Højesteret skærper straffen for overtrædelser af markedsføringsloven

🇩🇰Højesteret har skærpet bøderne til de to bilimportører, Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S (tidligere Citroen Danmark A/S) til 190.000 kr. og 250.000 kr. for overtrædelse af markedsføringslovens oplysningskrav.

Når en virksomhed reklamerer i en bilannonce med den månedlige ydelse for køb af bilen på kredit, udløser det en pligt til at oplyse alle omkostningerne ved kreditaftalen på en fremtrædende måde i reklamen. Forbrugeren skal bl.a. kunne se kreditaftalens løbetid og hvor meget forbrugeren i alt skal betale ved at købe bilen på kredit i forhold til kontantprisen.

Toyota Danmark A/S reklamerede med en månedlig ydelse på 995 kr. ved kreditkøb af en Toyota Aygo. Oplysninger om lånets løbetid, rente mv. stod nederst i avisannoncen med annoncens mindste skrift under en ”fodnotestreg”. Højesteret har idømt Toyota Danmark A/S en bøde på 190.000 kr., fordi oplysningerne om lånets løbetid og omkostninger ikke stod fremtrædende i annoncen. Virksomheden havde også udeladt kreditoplysningerne i en annonce for billån på Google.

K.W. Bruun Import A/S, der i dag står bag bilmærket Citroën i Danmark, reklamerede også med en månedlig ydelse på 995 kr. ved kreditkøb af en Citroën C1 i en avisannonce og på en landsdækkende plakatreklame. Oplysninger om billånets løbetid og rente mv. stod med småt i forhold til den månedlige ydelse. Højesteret har idømt K.W. Bruun Import A/S en bøde på 250.000 kr., fordi kreditoplysningerne ikke stod fremtrædende i annoncerne. Højesteret fandt desuden, at det var en skærpende omstændighed, at virksomheden tidligere har betalt en bøde på 100.000 kr. for en lignende overtrædelse.

Højesteret flerdobler dermed bøderne på 50.000 kr., som virksomhederne tidligere blev idømt af Østre Landsret.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Det må ikke kunne betale sig at overtræde markedsføringsloven. Det har lovgiver gentaget, hver gang vi har fået en ny markedsføringslov. Derfor er Højesterets skærpelse af bødeniveauet i disse sager en milepæl.”

”Lån har en pris ligesom andre produkter. Reklamer for køb på kredit må ikke friste med en attraktiv ydelse, uden at vi får øje på de oplysninger, vi skal bruge for at se, hvad det faktisk koster at låne penge. Det er formålet med markedsføringslovens oplysningskrav.”

”Det er vigtigt for forbrugerne, at virksomhederne overholder kravet om at oplyse alle omkostninger ved et lån – og ikke kun nogle af dem – på en fremtrædende måde i reklamer for lån. Jeg håber, at Højesterets dom vil øge virksomhedernes forståelse for vigtigheden af at efterleve oplysningskravene i reklamer.”

”For at hjælpe virksomhederne har vi udarbejdet en kvikguide om oplysningskravene ved kreditaftaler.”

Forbrugerombudsmandens kvikguide om oplysningskrav i forbindelse med kreditaftaler kan læses her.

MARKEDSFØRINGSLOVENS § 18, STK. 1 OG 2

§ 18. Enhver markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere, som ikke er omfattet af § 19, og som oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde følgende standardoplysninger:

  1. Debitorrenten, herunder om den er fast eller variabel eller begge, og oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.
  2. Det samlede kreditbeløb.
  3. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) som beregnet efter lov om kreditaftaler.
  4. Kreditaftalens løbetid.
  5. Kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse.
  6. Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og ydelsernes størrelse.
    Stk. 2. Standardoplysningerne, jf. stk. 1, skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »