Avannaani umiatsiaararsortut 2018-imut qaleralittassiissutigineqartut tamakkingajavippaat

Illustrationsfoto

🇩🇰↓Jollefiskerne i Nordgrønland var tæt på at opfiske hellefiskekvoten i 2018

🇬🇱Avannaani umiatsiaararsortut qaleralittassiissutigineqartut ataatsimut katillutik 88 procentii 2018-imi aalisarsimavaat – aalisariutit ataatsimut katillugit 53 procentit aalisarsimagaat.

Aqutsiveqarfinni Qeqertarsuup Tunuani aamma Uummannami umiatsiaararsortut aqutsiveqarfinni pineqartuni 2018-imut qaleralittassiissutigineqartut tamangajaasa aalisarpaat. Upernavimmi umiatsiaararsortut pisassiissutigineqartut 63 procentit aalisaraat. 

Umiatsiaararsortut aalisariutillu katillutik siorna qaleralittasiissutigineqartut 86 procentit aalisarpaat. 

Aalisariutilli meterinik arfinilinnik anginerit umiatsiararsortutulli aqutsiveqarfinni pineqartuni qaleralittassiissutigineqartut assinganik aalisartiginngilaat.

Aqutsiviqarfinnut pineqartunut qaleralittassiissutigineqartut katillugit 28.200 tonsiupput. Qaleralittassiissutit marlunnut avinneqarput; affai niuerutigineqarsinnaasut aalisariutinut meterinik 6-inik anginernut pisassiissutaasut affai sinnilaarlugit umiatsiaararsortunut pisassiissutaallutik. 

Umiatsiaararsortut katillugit 15.390 tonsit pisassaraat, 12.270 tonsit aalisariutinik aalisarneqartussaallutik. 

Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfiup decembarip 31-anni 2018-imi nalunaarsugai naapertorlugit umiatsiaararsortut qalerallit 13.654 tonsit – 88 procentit aalisarsimavaat, aalisariutit 6.597 tonsit – 53 procentit aalisarsimagaat. 

Aqutsiveqarfimmi Qeqertarsuup Tunuani umiatsiaararsortut 2018-imut pisassiissutigineqartunit 5.351 tonsit, 101 procentit aalisarpaat. 

Aqutsiveqarfimmi Uummannami pisassiissutigineqartunit 6.362 tonsit, 94 procentit aalisarneqartut, aqutsiveqarfimmilu Upernavimmi 5.269 tonsit, 46 procentit aalisarneqarlutik.

Qeqertarsuup Tunuani umiatsiaararsortut pisassiiffiunngitsumi 599 tonsit aalisarsimavaat. Upernavimmi 498 tonsit, Uummannami 2.454 tonsit. 

Aalisariutit
Aqutsiveqarfimmi Upernavimmi aalisariutit aqutsiveqarfinni allani aalisariutit assigalugit aalisarsimanngilaat, aalisariutit pisassiissutigineqartunit 1.387 tonsit, 33 procentit aalisarsimagamikkit, pisassiissutigineqartut 4.231 tonsiupput. 

Aqutsiveqarfimmi Uummannami aalisariutit pisassiissutigineqartunit 3.138 tonsinit 2.102 tonsit – 63 procentit aalisarsimavaat. Aalisariutit aqutsiveqarfik Qeqertarsuup Tunuani pisassiissutaasunit 4.901 tonsiusunit 63 procentit – 3.101 tonsit aalisarsimavaat. 

Qeqertarsuup Tunuani aalisariutit meterinik 6-inik anginerit pisassiiffiunngitsumi 142 tonsit aalisarsimavaat, Upernavimmi 257 tonsit, Uummannami 375 tonsit aalisarneqartut. Qaleralillit pisassiiffiunngitsumi aalisarneqartut ukiumut pisassiissutigineqartunit ilanngaassutigineqarneq ajorput.
Umiatsiaaqqamik aalisarsinnaanermut akuersissuteqartut katillutik 1.071-iupput, Upernavimmi amerlanerullutik 435-ullutik, Uummannami 395-iullutik Qeqertarsuup Tunuani 342-usut.

Aalisariutinut meterinik 6-inik anginernut akuerissutillit katillutik 275-iupput, Qeqertarsuup Tunuani 58-iullutik, Upernavimmi 48-ullutik, Uummannammi 45-usut. 

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Nikkulaat Jeremiassen oqarpoq: 

– Naalakkersuisut aalisarneq pillugu nalinginnaasumik nalilersuinerminni 2019-imut qaleralittassiissutit aalajangersaaffigineqarnerinut atatillugu allannguissanissamut periarfissaqarsimapput, pisassiissutigineqartut qaleralittarineqartutut ikileriaateqartissallugit. 

Naalakkersuisut aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut qaleralinnik ikinnerusunik aalisalersinnaanermik isumaliutaat naalaareerlugit aalajangerput qaleralittassiissutigineqartut ikinnerussasut. Aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut taama iluuseqarnissaq piffissami sivisuumi oqaluuserisimavaat. 

Aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut aqutsiveqarfinni pineqartuni qaleraleqassuseq pillugu 2017-imi suleqatigiissinneqarput.

Suleqatigiissinneqartut tamarmik qalerallit pillugit iliuusissamik atsioqataapput, atsiorneqartoq Naalakkersuisunit tusaanngitsuusaaginnarneqarsinnaanani.

Atsioqataasut tassaallutik: KNAPK, SQAPK, KANUAANA, APNN, Pinngortitaleriffik, SFG aamma Ocean North Greenland. 

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup aalisarnermut immikkoortortaqarfiani suleqatigiissitamik pilersitaqarpoq, suleqatigiissitaq qaleralinniarneq pillugu tamakkiisumik nalilersuisussaavoq. 

Siunertaavoq suleqatigiissitaq sinerissap qanittuani qaleralinniarnerup aqunneqarnissaanut iliuusissamik innersuussummik saqqummiussaqassasoq.

Attavigineqarsinnaavoq Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortami pisortaq, Kunuk Holm. E-mail: kunh@nanoq.gl

Jollefiskere i Nordgrønland har tilsammen opfisket 88 procent af årets kvoter, hvorimod fiskefartøjerne opfiskede 53 procent af deres kvoter i 2018.

Jollefiskerne i forvaltningsområde Diskobugten og Uummannaq har formået at opfiske kvoten op i deres respektive forvaltningsområder, hvor jollefiskerne i Upernavik har opfisket 63 procent af kvoten. Samlet set giver det en udnyttelse på 86 procent at årets samlede kvote. 

Fiskefartøjer over seks meter har ikke evnet at fiske så meget som jollefiskerne, i de nævnte forvaltningsområder.

Der i alt en hellefiskekvote på 28.200 tons for de ovennævnte forvaltningsområder. Kvoten er opdelt i omsættelige fartøjskvote og ikke omsættelig kvote til jollefiskere.

Jollefiskerne har i alt en kvote på 15.390 tons hellefisk, og 12.270 tons til fiskefartøjer. 

Ifølge Grønlands Fiskeri Licens Kontrol har jollerne tilsammen opfisket, pr. 31. december 2018, 13.645 tons hellefisk, svarende til 88 procent, hvor fiskefartøjer har formået at fiske 6.597 tons hellefisk, svarende til 53 procent.

Jollefiskerne i forvaltningsområde Diskobugten har opfisket 4.351 tons, 101 procent af årets kvote, som er på 4.299 tons. Fiskerne i forvaltningsområde Uummannaq har opfisket 5.972 tons, 94 procent af deres kvote, som er på 6.362 tons, og fiskerne i forvaltningsområde Upernavik har opfisket 2.454 tons, 46 procent af kvoten, som er på 5.269 tons.

Jollefiskerne i Diskobugten har fisket 599 tons hellefisk uden for det kvoterede områder. 498 tons i forvaltningsområde Upernavik, og 2.454 tons i forvaltningsområde Uummannaq. Fangster uden for det kvoterede områder bliver som bekendt ikke fratrukket årets kvoter.

Fiskefartøjer
Fiskefartøjerne i forvaltningsområde Upernavik har ikke formået at fiske så meget som de andre fiskere i andre forvaltningsområder, eftersom fiskefartøjerne har opfisket 1.387 tons, 33 procent af deres kvote, der er på 4.231 tons. 

Fiskefartøjerne i forvaltningsområde i Uummannaq har opfisket 2.109 tons, svarende til 63 procent af kvoten, der er på 3.138 tons. Fiskefartøjer i Diskobugten har i årets løb fisket 3.101 tons hellefisk, som svarer til 63 procent af kvoten, der er på 4.901 tons.

Fiskefartøjer i Diskobugten har fisket 142 tons hellefisk uden for det kvoterede områder. 257 tons i forvaltningsområde Upernavik, og 375 tons i forvaltningsområde Uummannaq. Fangster uden for det kvoterede områder bliver som bekendt ikke fratrukket årets kvoter.

Der er i alt 1.071 jollelicenshavere til fiskeri i de nævnte forvaltningsområder, flest i Upernavik, hvor der er 435 jollelicenshavere. Der er 395 jollelicenshavere i forvaltningsområde i Uummannaq, og 342 jollelicenshavere i forvaltningsområde Diskobugten. 

Der er i alt 275 licenshavere til fiskeri med fartøjer over seks meter, hvor der er 58 licenshavere i Diskobugten, 48 i Upernavik, og 45 i Uummannaq.
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikkulaat Jeremiassen udtaler:

-Naalakkersuisut har ud fra fiskeriet generelt vurderet, at der for 2019 er plads til at foretage reguleringer i fastsættelsen af kvoten, da fiskeriet er gennemført på samme niveau som årets nedgang i kvoten. Naalakkersuisut har efter overvejelserne fra erhvervets parter foretaget reguleringerne som erhvervets parter har drøftet gennemført over en periode.

Erhvervets partere har tilbage i 2017 via workshop drøftet bistandssituationen i forvaltningsområderne. Herefter har samtlige deltagere underskrevet en hensigtserklæring som Naalakkersuisut ikke kan være overhørig. 

Følgende er medunderskrivere: KNAPK, SQAPK, GFLK, APNN, Naturinstitut, SFG og Ocean North Greenland.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal forestå en generel vurdering af hellefiskefiskeriet generelt. Det er hensigten, at arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til forvaltningsprincipper for det kystnære hellefiskefiskeri.

Kontaktperson Kunuk Holm, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: kunh@nanoq.gl


Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »