Aaja efterlyser åbenhed om Forsvarets oprydning og aktiviteter ved Arsuk

🇩🇰Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen forstår den frustration som borgerne i Arsuk udtrykker i forhold til manglende lydhørhed og inddragelse fra Forsvaret. Folketingsmedlemmet har tidligere påpeget bekymringerne overfor Forsvarsministeren og efterspørger nu en større åbenhed om planen for oprydning ved Grønnedal. 

Borgerne i Arsuk har den seneste tid udtrykt frustration og bekymring overfor Forsvarets aktiviteter i Arsukfjorden, hvor blandt andet øvelser med skydevåben påvirker borgernes jagtmuligheder. Inuit Ataqatigiits Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen holdte borgermøde i Arsuk i juni 2018, hvor samme problemer blev fremhævet fra borgerne. De militære øvelser har ligeledes konsekvenser for naturen, da jern, bly og gammelt udstyr dumpes i havet omkring Grønnedal. Folketingsmedlemmet følger nu op:

”Da jeg var i Arsuk i juni sidste år kunne jeg tydeligt mærke borgernes bekymring for Forsvarets aktiviteter i området. Det er et lille samfund, der i høj grad er afhængig af fangst og fiskeri, og det er selvfølgelig ikke i orden, at borgernes levevilkår og muligheder for fangst forringes. Det glæder mig, at Arktisk Kommando nu har holdt borgermøde i Arsuk, men det er vigtigt, at vi sikrer, at der ikke gives tomme løfter. Derfor har jeg efterspurgt plan for oprydning ved Grønnedal og en mindelig løsning for brug af naturen.” udtaler folketingsmedlemmet. 

Arktisk Kommando melder, at de tager borgernes bekymringer til sig og vil tage sagen videre. Regeringen har tidligere meldt ud, at Grønnedal bruges som logistisk hub og derfor undrer det folketingsmedlemmet, at det nu bruges til skydeøvelser. 

”Regering har haft travlt med at få ryddet op og afvist ønskerne om at benyttet stedet til turisme formål, men efter beslutningen om at benytte Grønnedal til logistisk hub for Arktisk Kommando, har det været småt med oplysningerne om hvad status er på oprydningen, som i sin tid hastede, som ser ud til at være gået i stå og der er opstået konflikter med Arsuk borgerne. Det er en trist udvikling og jeg vil på det kraftigste opfordre til, der findes en mindelig løsning i Arsuk fjorden, som både Arsuk borgerne og Arktisk Kommando kan leve med.” slutter Aaja Chemnitz Larsen.


Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »