Færre medarbejdere: DR udlejer 8.400 kvadratmeter

De cirka cirka 8.400 kvadratmeter, som DR ønsker at udleje, er samlet på 2.-5. sal i opgang 8 i DR Byen. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

🇩🇰Færre medarbejdere i DR Byen betyder, at DR nu forsøger at udleje cirka 8.400 kvadratmeter. Indtægter fra udlejning vil bidrage til at håndtere de politisk besluttede besparelser i DR

DR vil udleje cirka 8.400 kvadratmeter i DR Byen, der bliver ledige som følge af den spare- og udviklingsplan, der blev besluttet i september 2018. Det er politisk besluttet, at DR frem mod 2023 skal spare i alt 20 procent. Spare- og udviklingsplanen fra september indeholder besparelser for 420 millioner kroner årligt frem mod 2021, og i 2022-2023 skal DR gennemføre yderligere besparelser.

I forbindelse med udlejningen siger chefen for DR Ejendomme & Service Poul Holt Pedersen:

– Vi er blevet markant færre medarbejdere i DR, og dermed kan vi undvære noget af den plads, vi råder over i DR Byen. Ved at få en lejer ind, kan vi reducere DR’s faste omkostninger.

Lejemålet annonceres via en erhvervsmægler for at sikre, at DR opnår den rigtige pris og for at sikre, at udlejningen sker på konkurrencemæssige vilkår. Lejemålet udbydes efter rådgivning fra to uafhængige mæglere til en pris på 1.650 kroner per kvadratmeter inklusive skatter og afgifter mv. Det svarer til en samlet lejeindtægt på cirka 14 millioner kroner årligt, som kan bruges til at modgå besparelser i DR, der elles skulle være fundet på andre områder.

Nærmere information om lejemålet kan ses her …

– Interesserede skal henvende sig til DR, og så håber vi at kunne finde en lejer hurtigt, så DR Byens arealer fortsat udnyttes bedst muligt, siger Poul Holt Pedersen. Han forventer, at en lejer tidligst vil kunne flytte ind medio 2019.

Det fremgår af spare- og udviklingsplanen for DR ‘Et nyt, mindre og mere digitalt DR’ fra september 2018, at DR vil søge at udleje dele af DR Byen i takt med, at antallet af medarbejdere og produktioner falder.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »