Vittus: Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani naalakkersuisoqarfimmi pisortatut atorfimmik inuttassarsiuinermi malittarisassat malinneqarput.

📷Naalakkersuisut

🇩🇰↓Stillingsopslag til departementschef i Formandens Departement følger reglerne

🇬🇱Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani naalakkersuisoqarfimmi pisortatut atorfiup inuttassarsiorneqarnerani najoqqutarisassat atuuttut malinneqarsimanngitsut politikikkut partiimit tusagassiuutitigut nalunaarutini oqaatigineqarpoq.

Taamaattumillu erseqqissaatigineqassaaq atorfik inuttassarsiorneqartoq pineqartoq suliassaqarfimmi malittarisassat atuuttut naapertorlugit ilusilerneqarmat. Malittarisassat atuuttut atorfinitsitsisarnerit pillugit kaajallaasitami 2017-imi septembarimi Naalakkersuisunit akuerineqartumi allassimapput. Tassunga atatillugu naalakkersuisoqarfinni pisortat piginnaasassaattut immikkut piumasaqaatit atuutsinneqalerput:

§ 9. Naalakkersuisoqarfimmi pisortatut imaluunniit qitiusumik allattoqarfimmi pisortaanertut kiisalu suliffeqarfinni namminersortuutitani pisortaanertut atorfinitsitsiniarnermi qinnuteqartunut piumasaqaataapput kalaallisut, danskisut tuluttullu oqaatsitigut piginnaasaqarnissaq kiisalu kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnilu pissutsinik ilisimasaqarnissaq. Piumasaqaatit taakkua suliamut aqutsinermullu tunngasutigut pisinnaasaqartuunissamut piumasaqaatit assigalugit pingaartinneqassapput.

Atorfimmi inuttassarsiorneqartumi aamma oqaatigineqarpoq naalakkersuisoqarfimmi pisortaq suliatigut aqutsinikkullu piginnaasami saniatigut nunatsinni inuiaqatigiinnik, kulturimi kalaallillu oqaasiinik ilisimasaqassasoq piumasaqaataavoq.

Tamatuma saniatigut qinnuteqartup nammineersinnaassuseqarnissaa, oqartussaassuseqarnissaa, ilinniarsimasuunissaa pingaartinneqartoq kiisalu kalaallisut, danskisut tuluttullu oqalussinnaanissaa iluaqutaassasoq atorfimmi inussassarsiorneqartumi erseqqissaatigineqarpoq.

Isumaqarluinnarpunga atorfik inuttassarsiorneqartoq atorfinitsitsisarnermut kaajallaasitami atuuttumi najoqqutarisassat ataqqillugit naapertorlugillu ilusilersorneqartoq.

Qitiusumik allaffeqarfimmi il. il. sulisussat piginnaaneqarluartut atorfinitsinneqartarnissaat aammalu assigiiaartumik naammaginartumillu tunngaveqarluni tamatuma pisarnissaata qulakkeerneqarnissaat atorfinitsitsisarnermut kaajallaasitap atuuttup (Qitiusumik allaUoqarfimmi sulisunik aamma suliffeqarfinni namminersortuutitani il. il. pisortaanernik atorfinitsitsisarneq pillugu kaajallaasitaq) ilaatigut siunertaraa.

Atorfiup pineqartup inuttalerneqarnissaa tamanna pillugu aalajangiisussatut ataatsimiititaliap inassuteqaataa tunngavigalugu Naalakkersuisunit aalajangerneqartussaavoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Vittus Qujaukitsoq

🇩🇰Det har været påstået i pressemeddelelser fra et politisk parti, at stillingsopslaget til stillingen som departementschef i Formandens Departement ikke følger de gældende retningslinjer.

Det skal derfor præciseres, at det omtalte stillingsopslag er udformet i god overensstemmelse med de gældende regler på området. De gældende regler fremgår af ansættelsescirkulæret, som blev tiltrådt af Naalakkersuisut i september 2017. De særlige bestemmelser om kvalifikationskrav til departementschefer blev indført ved den lejlighed:

I stillingsopslaget er det tilsvarende anført, at departementschefen, foruden faglige og ledelsesmæssige kompetencer, skal have indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog.

Derudover er det fremhævet i stillingsopslaget, at der lægges vægt på egenskaber hos ansøgeren som personlig integritet, autoritet, uddannelse samt at det vil være en fordel, hvis kandidaten behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Det er min klare opfattelse, at stillingsopslaget er udformet i respekt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende i ansættelsescirkulæret.

Det gældende ansættelsescirkulære (Cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i de nettostyrede virksomheder m.v.) har blandt andet til formål at sikre, at ansættelser af personale i centraladministrationen m.v. sker med kvalificeret personale og på et ensartet og fyldestgørende grundlag.

Det vil være op til Naalakkersuisut at træffe beslutning om den pågældende stillings besættelse, på baggrund af en indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »