§ 37 Randi: Apeqquteqaat / Spørgsmål – Sektorplan, energi & vand

🇩🇰↓🇬🇱Inatsisartut Suleriaasianni § 37 imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisunut apeqqutit imaattut matumuuna saqqummiuppakka: Naalakkersuisunut apeqqutit:
  1.  Nukissiorfiit isertitakinnerusimanera innaallagissiorfinnik pitsaasumik aserfallattaaliiginnarsinnaanermut qanoq kinguneqassava taamaasillunilu aamma pilersuinerup isumannaatsuunissaanut? Takorloorneqarsinnaanerluni atuisut ilaasa piffissami sivisuumi innaallagiaqaratik, imeqaratik kiassanermillu pilersorneqaratik pisarsinnaanissaat innaallagissiorfiit qameqattaarnerat pissutaalluni?
  2. Nukissiorfiit  isertitakinnerusimanera  nalikilliliinerit illuatungilerumallugit  aningaasaliisarnissap kiisalu ataavartumik nukissiornermi atortunut aningaasaliisarnissap aningaasassaqartinnissaannut  qanoq sunniueqassava?
  3.  Qanoq iliorluni qularnaarneqassava soorlu assersuutigalugu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfinnut il.il. nutaanik aningaasaliissuteqarnissap akissaqartinnissaa?
  4.  Nukissiorfiit ulluinnarni aningaasatigut ingerlaneranut akit assigiittussaatitaanerat qanoq sunniuteqarpa? 5. Suliamut tunngasunik allanik soqutiginaatilinnik naalakkersuisut paasissutissiisinnaappat? (Inatsisartunut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit)
Tunngavilersuut Nukissiornermut Imermillu pilersuinermut pilersaarummut immikkoortumut ilanngullugu innaallagissap erngullu akingat appartinneqarpoq 1. januaari 2018 aallarnerfigalugu. Sumiiffiit ilaanni allaat aki affaanngortinneqarpoq tamannalu malunnaarnerpaasimavoq najugaqarfinni innaallagissiorfeqartuni dieselitortunik. Assigiimmik akeqartitsineq maannamut atuussimalerpoq ukioq ataaseq sinnerlugu. Aningaasaqarneq eqqarsaatigalugu qularutissaagunanngilaq Nukissiorfiit isertitaata ikileriarujussuarnerat sulliviup aserfallattaaliisinnaaneranut innaallagissiorfinnilu atortunik taarsersuisinnaanermut sunniuteqarumaartoq. Qaavatigut Nukissiornermut Imermillu pilersuinermut pilersaarummi immikkoortumi malunnartumik anguniagaavoq nutarterinissaq taamatullu ataavartumik nukissiuutinut nutaanik aningaasaliisoqarnissaa qaavatigullu imeqarfinnut nutaannut. Akinik appaanerujussuit piffissami sivisuumi atuisunut Nukissiorfinnullu sunniuteqarnerlunnginnissaat pillugu kissaatigaara qulaani apeqqutima akineqarnissaat. Ullut sulliviit qulit naliginnaasut iluanni apeqqutinnut akissutit tigunissaannut qilanaarpunga. 🇩🇰I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut. Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad betyder den mindre indtægt for Nukissiorfiits evne til fortsat at fastholde en høj vedligeholdelsestilstand på alle anlæg og dermed forsyningssikkerhed? Kan man eksempelvis forestille sig en situation, hvor nogle forbrugere risikerer at måtte undvære el, vand og varme i længere perioder som følge af flere nedbrud på anlæggene?
  1. Hvilken indflydelse har den mindre indtægt på Nukissiorfiits økonomiske evne til at sikre et investeringsniveau til reinvesteringer der modsvarer afskrivningerne samt investeringer i nye vedvarende energianlæg?
  2. Hvordan sikres det at der kan stilles økonomi til rådighed for nye investeringer i for eksempel vandkraftværker m.v.?
  3. Hvilken indflydelse har ensprisstrukturen på Nukissiorfiit daglige økonomi? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet? (Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)
Begrundelse Som en del af Sektorplanen for Energi og Vandforsyning blev priserne for el og vand sænket med virkning fra 1. januar 2018. Nogle steder var der tale om en halvering af priserne, hvilket har været mest mærkbart for forbrugerne på bosteder med dieselgeneratoranlæg. Ensprisstrukturen har nu været gældende i mere end et år. Set ud fra et økonomisk perspektiv er der næppe tvivl om, at en væsentlig reduktion i Nukissiorfiits indtægter vil have indflydelse på virksomhedens evner til at vedligeholde og udskifte gamle anlæg, Dette samtidigt med at sektorplanen indeholder væsentlige målsætninger om at modernisere og investere i nye vedvarende energianlæg og tillige nye vandforsyninger. Med henblik på at sikre, at de store prisnedsættelser ikke får langvarige negative konsekvenser for hverken forbrugerne eller Nukissiorfiit ønsker jeg at få ovenstående spørgsmål besvaret. Jeg ser frem til at modtage svar på mine spørgsmål i løbet af 10 arbejdsdage.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »