KKK: Taamatut avammut saqqummiisaarneq illuatugilissallungu una oqaaseqartartutut suliarivara avatagiisivut toqqissiviilliortinneqarpallaaqqunagit.

🇩🇰↓KKK: Denne meddelelse er svar på naalakkersuisut´s pressemeddelelse om emnet for at begrænse forvirringen plant erhvervets udøvere.  

🇬🇱Sermitsiakkut saqqummiunneqartut Naalakkersuisumit qaleralinnik pisassiiffiunngittut atorunnaarsissallugit Siumumit tunulequtaaffiginngilarput.

Inuiaqatigiinni inuutissarsiutip pingaarnissaani aalisarnermi aalisartut toqqissillutik  pingaartumik 2015-miik 2018-p naaneranut igerlaartinneqarnerisa allanngorsarneqarnissaannut siumumi pissutissaqartitsinngilangut.

Pissutingalungu aalisakkanik aarlerinartorsiortitsisoqanngimmat akerlianik imartanik annerusumik atorneqarsimanngittuni aalisarnerup annertusiartuaannera inuiaqatigiinnut annertuumik iluaqutaammata.

Aamma aqutsiviunngittut atorunnaarsinneqassappata ilisimalikkat pisuussutitta qanoq siunissami iluaqutaanerpaallutik inuutissarsiutigineqarnissaannut tunngavingineqartussat naammanngimmata isumaqataanngilangut.

Aqutsiviit pisassiiffiusut Iluanni uku kisimik oqariartuummi pineqanngittut malunginiagassaavoq. Qaleralinniarneq pillungu nalunaarummi aqutsiveqarfiit iluini pisassiissutinik ilanngaaffiunngittut ataani takuneqarsinnaapput.

§6.  Sumiiffinni ukunani pisat § 5 naapertorlugu pisassiissutinut ilaanngillat: 

  1. Sumiiffimmi nassuiarneqartoq 71° 30’N avannaanit 72° 30’N kujataanut kiisalu sumiiffimmi nassuiarneqartoq 73° 52,5’N avannaanit 75° 00’N kujataanut Aqutsiveqarfik Upernavimmi.
  2. Sumiiffimmi nassuiarneqartoq allorniusat ammukaartut 52°30V kitaani aqutsiveqarfik Uummannami.
  3. Sumiiffimmi nassuiarneqartoq allorniusat ammukaartut 51°30V kitaani aqutsiveqarfik Qeqertarsuup Tunuani.
  4. Sumiiffimmi nassuiarneqartoq allorniusat aammukaartut 51°00V kangiani Ilulissat Kangerluani aqutsiveqarfimmi Qeqertarsuup Tunuani pisat qimussimik pisaallutillu assartorneqarpata.

Naalakkersuisup oqariartuutaani pisassiiffiunngittut tamarmik atorunnaassapput imaappoq sineriak tamaat qaanaap eqqaaniik kujammut nunap isuanut aammalu Tunumi suliluunniit annerusumik aalisagaqassuseq ilisimaneqalinngittoq. Taamatut siunniussaqarneq Siumumit ilalersinnaanngilarput.

Aalisarnerullu eqqissisimasumik akaareqatigiiffiusumillu igerlalersimanera Naalakkersuisut attatiinnassangaat sakkortuumik piumasaralutigu.

Aamma naggataatigut suli attapparput 2019-mut aqutsiviit marluk appaavingineqarnerata Siumumit akuersaannginnatsigu, Aaqqiissuteqartoqassasorlu suli piumasaralutingu, aalisagakissusermik aallerinartorsiornermillu tunngaveqanngimmata.

Pisarineqartanngittullu kvotaatilinnit piaartumik iluarsiissutigisinnaasaannik Naalakkersuisut suliaqassasut piumasarivarput qaqinneqartarnissaannik suliaqarnissaq qulaani suliariniakkaniik pisariaqarneroqimmata.  

Neriuutigalungu piumasaqaativut paasillugit naalakkersuisut siunniussatik piviusunngortissanngikkaat.  

Siumut sinnerlungu politikkikkut oqaaseqartartoq.  

Karl-Kristian Kruse

 

🇩🇰En pressemeddelse i Sermitsiaq om at Naalakkersuisut vil suspendere de kvotefri zoner, er ikke et krav fra Siumut.

Siumut mener ikke, at fiskeriet især fra 2015 til udgangen af 2018 hvor fiskeriet har været mindre problematisk end tidligere år, giver grund til ændringer i nuværende udøvelse af landets vigtigste erhverv.

Siumut mener at fiskeriet pt. ikke er problematisk, tværtimod er man begyndt at fiske i de områder som tidligere ikke er blevet befisket og nu giver bedre afkast til landskassen.  

Hvis man ændrer forvaltningen af ikke kvotetildelte områder, vil indhøstede erfaringer blive tabt og ikke kan bruges til femtidige forvaltningsmæssige foranstaltninger.

Hvis vi ændre forvaltningen af ikke kvotetildelte områder, vil de indhøstede erfaringer tabes og ikke kan bruges i fremtidige forvaltningsmæssige politik. Vi mener at forvaltningen af fiskeriet vil komme til at mangle vigtige erfaringer til at give den bedst mulige forvaltning.

I de kvotetildelte forvaltningsområder har man ikke kun påpeget følgende. I henhold til rapporten om hellefiskefiskeriet kan man bemærke følgende:

§6. I disse forvaltningsområder er følgende oplysninger ikke med i §5:

  1. Forvaltningsområderne fra 71˚30`N fra nord til 72˚30 N mod syd samt 73˚52,5 N fra nord til 75˚00 N mod syd hører til forvaltningsområdet Upernavik.
  2. Området vest for 52˚30V hører til forvaltningsområdet Uummannaq.
  3. Området vest for 51˚30V hører til forvaltningsområdet Qeqertarsuup tunua (Diskobugden)
  4. Området øst for 51˚00V i Ilulissat kangerluat som hører under forvaltningsområdet Qeqertarsuup tunua (Diskobugden), befiskes og fangsten transporteres kun med hundeslæder.    

I naalakkerssuisut’s medddelelse skal alle ikke kvotetildelte områder suspenderes. Det er således alle områder fra Qaanaaq i nord til Kap farvel i syd samt hele østkysten ikke kan befiskes uden man ved noget om bestandstørrelserne. Derfor kan Siumut ikke støtte naalakkersuissut’s udmelding.

Siumut ønsker at den stabile og tillidsfulde samarbejde skal fortsætte. Siumut støtter heller ikke at kvoterne for 2019 i to af forvaltningsområderne reduceres, da disse ikke er begrundet af overfiskning. Siumut ønsker at naalakkersuisut hellere skal kigge på kvoter som ikke bliver opfisket da denne problem er langt større end ovennævnte.

Med håb om at naalakkersuisut ikke realiserer deres udmelding.

Siumuts politiske ordfører  

Karl-Kristian Kruse

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »