Kæmp for ligestilling

🇩🇰Af Ineqi Kielsen, Folketingskandidat for Siumut

Som samfund har vi et særligt ansvar for at sikre, at alle har mulighed for at udleve deres potentiale. Da jeg var delegeret til FN havde vi stort fokus på FNs 17 verdensmål. Verdensmålene er målsætninger for en bedre og bæredygtig verden. Et af de 17 verdensmål handler om ligestilling af kønnene.

For vi har stadig udfordringer på ligestillingsområdet. Vi har f.eks. brug for flere kvindelige erhvervsledere, flere kvindelige politiske kandidater, bedre beskyttelse af ofre for partnervold, bedre barselsforhold og bedre adgang til børnepasning.

Derfor bør vi indarbejde verdensmålene i den måde, vi måler vores resultater. Det gælder både i politik og i erhvervslivet.

Vi kan alle blive bedre til det arbejde. I Siumut har vi allerede som mål at fjerne fattigdom, forbedre sundhed, uddannelsesniveauet og ligestillingen, passe på miljøet og styrke økonomien, men vi kan og skal blive bedre.

Når et samfund opnår bedre ligestilling, får man ikke bare et mere retfærdigt og mere lykkeligt samfund, man får også et rigere samfund, fordi vores borgeres udvikling ikke længere bliver holdt tilbage af diskrimination.

Derfor vil jeg opfordre til, at vi mænd står sammen med vores kvinder om at skabe en bedre ligestilling. Det gavner os alle.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »