Endeligt svar på spørgsmål om ministeren er villig til at styrke det eksisterende samarbejde og inddrage de færøske myndigheder tidligere i processen

Rasmus Jarlov. Erhvervsminister

🇩🇰Den færøske regering finder, at det i flere tilfælde går for langsomt med at opdatere lovgivning på det finansielle område. Er ministeren villig til at styrke det eksisterende samarbejde og inddrage de færøske myndigheder tidligere i processen?

 
Dato: 08-03-2019
Status: Endeligt besvaret
 
Emne: økonomi og bloktilskud
 

Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om en tidlig inddragelse af de færøske myndigheder og Lagting i lovgivning, der skal gælde på Færøerne, til erhvervsministeren

Der har i de senere år været flere tilfælde, hvor love er blevet vedtaget i Folketinget, uden at være fremsat i Lagtinget. For eksempel blev Lov om finansiel stabilitet ændret 5 gange mellem 2012 og 2015 uden at lovforslagene blev tilsendt Færøerne til behandling i Løgtingið. Vil ministeren fremover sikre en tidlig inddragelse af de færøske myndigheder og Lagting i lovgivning, der skal gælde på Færøerne, og hvad vil ministeren gøre for at sikre det?
 
Dato: 08-03-2019
Status: Endeligt besvaret
 
Emne: økonomi og bloktilskud

sp2
sp1
sp

svar0
sp0

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »