Nuuk Nordisk 2019 OPEN CALL – NIPILERSORNEQ!

🇩🇰🇺🇸↓Nuuk Nordisk 2019 OPEN CALL – MUSIK!

🇬🇱Kalaallit Nunaanni kulturikkut festivalip annerpaap, Nuuk Nordisk Kulturfestivalip Nuummi pingajussaanik ingerlanneqarnissaanut tamassi nipilersuutinik nassiusseqquneqarpusi. Eqqumiitsuliortut nutaat misilittagaqareersulluunniit peqataanissaminnut tikilluaqqusaapput. Nuuk Nordiskimi isiginnaariat eqqumiitsuliortullu nunat tamalaaninngaanneersuupput nunarsuarmilu kulturikkut ataatsimoorfinnit kialaartuneersuni peqataallutik.

Peqataarusuppit?

SUMI: linki una atorlugu qinnuteqarit: https://marcatoapp.com/forms/nuuknordiskfestival/opencallform/new?fbclid=IwAR3CvRZ3O Sb0176ghX0EI2AQD6lTRidffWxSd1hEGQEGyGc4wfKM8_tfros KINGUSINNERPAAMIK: marsip 26-at 2019 Qinnuteqartut tamarmik kingusinnerpaamik marsip 29-at akissutisisimassapput.

Peqataasut tamarmik tunniussaat Nuuk Nordiskimi nipilersortussanut pilersaarusiortussanit misissorneqassapput taakkualu ataani allassimasut aallaavigalugit nalilersuissapput inniminniissallutillu

 • Suussuseq (Genre)
 • Festivalimi peqataasut allat peqatigalugit suliaqarsinanaassuseq
 • Ataatsimut pilersaarusiamut naleqqussusseq

Nuuk Nordiskimi eqqumiitsuliorneq assigiinngitsorpassuanngorlugu misigisassatut sapatip akunnerata missarpiaani ingerlanneqartarpoq – Nunat Avannarliit qeqqaniinngikkaluarluni Nunat Avannarliit anersaavat “uummatigaa”. Nuuk Nordisk Kulturfestival Nunat Avannarliit iluanni eqqumiitsuliornikkut kulturikkullu suleqatigiinnerup qanoq pitsaatigisumik kinguneqarsinnaaneranik ukiuni sisamani kingullerni takutitsivoq. Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaat Nuuk 2015-imi 2017-imilu kulturikkut paarlaasseqatigiinnermik, suleqatigiinnermik isumassarsiffiusumillu qitiuvoq, unneqqarissumik, aallussilluartumik tamanillu peqataatitsisumik.

Kalaallit Nunaat tassaavoq Nunat Avannarliit Issittumi nunanut igalaava. Nunarsuarmi sumiiffiata suna tamaat tupinnartuliatut alutornarluinnartutullu pinngorartilersarpaa tamanit takuneqarlunilu tusaaneqarsinnaasumik. Kulturit, pingaartitat, inuit inuiaallu naapisittarpai pinngortitap peqqarniissinnaassusersua tunuliaqutsiullugu.

Nuuk Nordisk 2019-imi “ANGERLARSIMAFFIK” sammineqassaaq. Angerlarsimaffik assigiinngitsutigut paasineqarsinnaavoq, ilaatigut tassaasinnaavoq “Nuummut tikilluarit”, “Kina sumi angerlarsimaffeqarpa?”, “Nammineq sanaat”, “Angerlarsimaffiit assigiit assigiinngitsullu”, “Angerlarserneq” allarpassuillu.

Nuuk Nordisk 2019 oktobarip 7-aniit 13-iata tungaanut ingerlanneqassaaq

Festivalimi pingaartitat ukuupput:

 • Nunat Avannarliit suleqatigiinnerat
 • Kulturi qiteralugu naapinneq
 • Pinngorartitseqataaneq

Nuuk Nordisk aallartinneqarpoq ukunannga: Kommuneqarfik Sermersooq aamma Nordens Institut I Grønland (NAPA – Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat)

🇩🇰Grønlands største kulturfestival inviterer alle til at sende musik ind til den tredje udgave af Nuuk Nordisk Kulturfestival. Både nye og etablerede kunstnere er velkomne til at deltage. På Nuuk Nordisk møder kunstnerne et internationalt publikum, artister fra hele Norden og er en del af et af de varmeste kulturfællesskaber i verden.

Vil du være med?

HVOR: søg her https://marcatoapp.com/forms/nuuknordiskfestival/opencallform/new?fbclid=IwAR3CvRZ3O Sb0176ghX0EI2AQD6lTRidffWxSd1hEGQEGyGc4wfKM8_tfros

DEADLINE: 26. marts 2019. Alle ansøgere får en tilbagemelding senest den 29. marts.

Alle bidrag bliver gennemgået af musikprogramgruppen i Nuuk Nordisk, som vurderer og booker ud fra følgende kriterier

– genrespredning – potentiale for kreativt samarbejde med andre aktører på festivalen – ligestilling af det overordnede program

OM NUUK NORDISK Nuuk Nordisk Kulturfestival har fire år I træk været med til at sætte standarden for hvor langt kunst og kultur kan komme, inden for nordisk samarbejde. I 2015 og 2017 var Nuuk – Grønlands hovedstad – vært for en af de mest ærlige, koncentrerede og inklusive platforme for kunstnerisk udveksling, samarbejde og inspiration. Nuuk Nordisk er en ugelang fejring af kunst og kultur I alle afskygninger – langt fra det geografiske centrum af Norden, men dermed også tæt på hjertet af nordisk samarbejde. Grønland er Nordens vindue til Arktis. Den fysiske placering sætter øen i et spænd, hvor alt forunderligt og vidunderligt sker og fantastisk kunst rejser sig fra – fra hjertet af kulturer, værdier, folk og samfund, som støder sammen på en meget synlig og hørlig måde, imod naturens brutale baggrundstæppe.

Temaet for Nuuk Nordisk 2019 er “HJEM”. Hjem kan forstås og tolkes på forskellige måder og nogle af de mest oplagte undertemaer kan være “Velkommen hjem til Nuuk”, “Hvem har hjem hvor?”, “Hjemmelavet”, “Ens og forskellige hjem”, “Hjemve” og mange andre fortolkninger.

Nuuk Nordisk 2019 finder sted den 7.-13. oktober 2019

Kerneværdierne for festivalen er:

 • Nordisk samarbejde
 • Deltagerkultur
 • Co-creation

Nuuk Nordisk er startet og ejet af Kommuneqarfik Sermersooq og Nordens Institut i Grønland

🇺🇸Nuuk Nordic 2019 OPEN CALL – MUSIC!

The largest culture festival in Greenland now invites everyone to send in music, for the third edition of Nuuk Nordic Culture Festival. Both new and established artists are welcome to participate! At Nuuk Nordic, artists meet an international audience, other artists from the Nordic region and become part of one of the warmest cultural communities in the world.

Want to join in?

WHERE: apply here https://marcatoapp.com/forms/nuuknordiskfestival/opencallform/new?fbclid=IwAR3CvRZ3O Sb0176ghX0EI2AQD6lTRidffWxSd1hEGQEGyGc4wfKM8_tfros

DEADLINE: March 26th 2019. All applications will be answered on March 29th.

All contributions will be reviewed by the music programming group in Nuuk Nordic, who will assess and book from the following criteria:

– Genre spread – Potential for creative collaboration with other participants in the festival – Equality in the overall program

ABOUT NUUK NORDIC For 4 years in a row, Nuuk Nordic has taken part in setting the standard, for how far art and culture can go, within Nordic collaboration. In 2015 and 2017, Nuuk – the capital of Greenland – hosted one of the most honest, concentrated and inclusive platforms for artistic development, collaboration and inspiration. Nuuk Nordic is a week long celebration of arts and culture in all forms, far from the geographic centre of the Nordic region but in that sense also close to the heart of Nordic collaboration. Greenland is the Arctic window in the Nordic region – the physical location puts the island in a tense, where all things wonderful and wondrous happens and fantastic arts rise up – from the heart of cultures, values, peoples and societies, meeting in a very visible and audible manner, on the brutal backdrop of Greenlandic nature.

The theme for this years festival is “HOME”. Home can be understood and interpreted in many ways – some of the more obvious sub-themes could be ‘Welcome home to Nuuk’, ‘who is home where?’, ‘homemade’, ‘homes that are similar and different’, ‘homesick’ …. and many more versions.

Nuuk Nordic 2019 takes place October 7-13th 2019.

The core values of the festival are:

 • Nordic collaboration
 • Participation culture
 • Co-creation

Nuuk Nordic is initiated and owned by Kommuneqarfik Sermersooq and the Nordic Institute in Greenland

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »