Partnervold: Nyt krisecenter løser ikke de grundlæggende problemer

Anna Wangenheim

🇩🇰Demokraternes politik om mere frivilligt engagement og befolkningens interessefællesskaber skal styrkes, i tæt sammenspil med de enkelte borgere, og familier, førend partnervold og vold i hjemmet brydes.

Ansvarsfralæggelse for næsen af ofrene

Torsdag d. 7/3.19 kunne Sermitsiaq.ag fortælle, at Nuuk får et nyt krisecenter.

Dagen før fremgik det i en artikel, at der tydeligvis ikke er enighed om, hvor ansvaret skal placeres henne, når det kommer til at løse vold i hjemmet.

”Det er afmægtighed på højt plan, at hverken direktører i kommunerne eller Naalakkersuisoq for sociale anliggender vil have tage for så alvorlig en problemstilling. Hvorfor fjerner man ikke voldsudøveren, i stedet for at fjerne hele familien inkl. børn? Og hvorfor hjælper naboerne ikke til? Hvorfor er det kun det offentliges ansvar”, spørger Anna Wangenheim i et forsøg på, at debattere omfanget af, at vold ikke løses ved at symptombehandle. ”Det svarer til, at man kun behandler for en brækket pegefinger, når det er hele kroppen, som skal behandles. Har I mon lavet en klar forventningsafstemning og dertil ansvarsfordeling? Det tyder ikke på det!”.

Uddan flere i psykisk førstehjælp

Vi har hørt så ofte før, at psykologerne har rigeligt at lave, der er heller ikke rådgivere nok og ingen terapeuter til rådighed til at dække det store behov. Kunne Røde Kors ikke være medspiller for at oprette psykisk førstehjælp, lige som man også dygtiggør befolkningen i førstehjælp, generelt? Det mener vi fra Demokraatit. Førstehjælp skal være med til at give befolkningen navigeringsværktøjer til at hjælpe hinanden, når nøden opstår. Det vil også være med til at øge viden om påvirkninger, som kan påvirke det enkelte menneske negativt, eksempelvis når man bliver udsat for vold eller anden enorm belastning. Denne form for vidensdeling skal også foregå allerede i folkeskolen, da vi i forvejen også har stor fokus på at lære børn om deres grænser.

Nærmiljøet skal tage et større medansvar

Demokraterne Sermersooq Vest ønsker at gøre op med datidens måde at tænke og løse opgaver på.

”Vi løser ikke problemerne, medmindre vi ændrer på helt grundlæggende vaner og begynder at tænke i sammenhænge for at løse problemstillingerne på langt sigt. Det gælder også for det enkelte menneske. Volden vil fortsætte, hvis hele familien ikke får den fornødne terapi og får hjælp til at bryde de dysfunktionelle træk. Det kræver indsigt og erkendelse af, at man skal have hjælp. Et krisecenter løser ikke de grundlæggende problemer, men virker kun i den akutte situation. Ofte vil den ramte familie/voldsoffer være meget afhængig af, at opleve støtte og opbakning fra sine nærmeste for at kunne stå fast i at bryde mønstret. Derfor er det ikke kun det offentliges ansvar, når vi skal løse problemet med vold i hjemmene”.

Bryd med tabuet og tag’ ansvar – for vores børns skyld

Demokraatit Sermersooq Vest/Kitaani mener, at viden om partnervold skal belyses ved, at flere tør tale åbent om de synlige dysfunktionelle forhold i vores nærmiljø. Vold findes i alle samfundslag, og ikke kun blandt de socialt udsatte familier. Alle skal tage et medansvar og tage afstand til vold af enhver art. Det gælder også psykisk vold, hvor vi har set eksempler på meget grov mobning og chikane, selv blandt meget unge.

”Børn og unge spejler sig i de voksnes adfærd, så drop venligst den dårlige tone, dårlige undskyldninger om ansvarsfralæggelse og statuer istedet et godt eksempel ved også at vise, at man kan sige fra og tage et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for sine børn og omgivelser”, lyder det opfordrende fra Anna Wangenheim.

Med venlig hilsen

Anna Wangenheim

Regionsformand Demokraatit Sermersooq Vest/Kitaani

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »