Inuussutissarsiornermut ministerip aamma Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisup ulloq 15. marts 2019 ataatsimeeqatigeereernerisa kingorna oqaaseqaat

📷Naalakkersuisut

🇩🇰↓Udtalelse efter møde mellem erhvervsministeren og Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi den 15. marts 2019

🇬🇱Inuussutissarsiornermut ministerip aamma Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisup ulloq 15. marts 2019 ataatsimeeqatigeereernerisa kingorna oqaaseqaat

Danmarkip aamma Kalaallit Nunaata akornanni inuussutissarsiornermi suleqatigiinnerup nukittorsarneqarnissaa pillugu isumaqatigiissut ullumi Inuussutissarsiornermut ministerip aamma Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisup atsiorpaat. 

Isumaqatigiissummi Namminersorlutik Oqartussat aamma naalagaaffiup Vækstfonden-imi aamma Greenland Venture-mi aningaasaleeqataassutaat pillugit pissutsit erseqqarinnerusut aalajangersarneqarput, taakku tassaallutik danskit naalakkersuisuisa aamma Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni mittarfiliassani danskit suleqataanissaat aamma Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni inuussutissarsiornermi suleqatigiinnerup nukittorsarneqarnissaa pillugu isumaqatigiissummi 10. september 2018-imeersumi ilaatinneqartut.

Inuussutissarsiornermut ministeri Rasmus Jarlov oqarpoq:
“Greenland Venture aamma Vækstfonden isumaqatigiissut manna tunngavigalugu Kalaallit Nunaanni aningaasaatinik annaasaqaataasinnaasunik aamma aningaasaliinernik pissarsinissamut periarfissat nukittunerusumik aamma pimoorussisumik nukittunerulermata nuannaarutigaara. Isumaqatigiissut Vækstfonden-ip aamma Greenland Venture-p Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornerup ineriartortinneqarnissaanut iluaqutaasumik piginnaasaqarnerminnik atuisitsisinnaalernissaannut sinaakkutissiilluarpoq”. 

Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen oqarpoq:
“Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornerup ineriartortinneqarnissaanut 220 mio. koruuninik aningaasaliinissaq pillugu isumaqatigiissuteqarneq, Kalaallit Nunaanni aallarnisaanernik aamma inuussutissarsiutinik nutaanik ineriartortitsinissamut Naalakkersuisut suliniuteqarnerannut annertuumik pitsanngorsaataavoq “, nangillunilu: 
“Ukiuni kingullerni tunisassianik ineriartortitsinermut tapiissuteqartarnikkut suliffeqarfippassuarnut namminersortunut avammut nioqquteqarnissamut tapersiisarnikkut, ilaatigut sermimut imermullu, takornariartitsisarnermut il.il. suliassaqarfiit iluanni inuussutissarsiutinik nutaanik ineriartortitsinikkut, Naalakkersuisut inuussutissarsiutinik siuarsaanermik annertuumik ingerlataqareerput. Aningaasaliissutit ataatsimoortut 220 mio. koruuninik annertussuseqartut suliffeqarfinnut namminersortut inuussutissarsiutinik nutaanik ingerlataqarneranni peqataarusuttunut annertuumik periarfissaqalersitsisussaapput “.

Isumaqatigiissummi immikkoortut pingaarnerit

 • Vækstfonden aamma Greenland Venture akornanni suleqatigiilluni inuussutissarsiornermi inuussutissarsiornermut suliniuteqarnerit aalajangersimasut pingasut, Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornikkut siuariartortitsinermik nukittorsaasussat, aallartinneqassapput:
  1. Aningaasaleeqataassutinik akiliuteqarneq 200 mio. koruuninik annertussusilinnik Greenland Venture-imut aamma Ineriartortitsinermut Aningaasaateqarfimmut – Vækstfonden, Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnut siuariartornissamut periarfissaqartunut aningaasaliinermut atorneqassapput. Aningaasaliinerit taarsigassarsisitsinertut, qularnaveeqqusiinertut, akiliussisussamaataanertut, aningaasaleeqataanikkut assigisaattullu ilusilimmik Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnut aningaasaliinerusinnaapput.
  2. Suliniutinik inerilluartitsinissamut aningaasaliissutit ataatsimoortut 20 mio. koruuninik annertussuseqartut, suliniutit arlallit inerilluartinnissaannut atorneqartussat, taamaalillunilu suliffeqarfiit aningaasaliiffigineqarnissamut piareersimasut amerlanerulersinneqassallutik.
  3. Siuariartortitsinissamut qularnaveeqqusiinerit. Vækstfonden Kalaallit Nunaanni Siuariartortitsinissamut qularnaveeqqusiinissamut periarfissaqalissaaq, assersuutigalugu sanaartornermut annertunerusunut aningaasaliinernut, suliffeqarfinnut angisuunut, aatsitassarsiorfinnut il.il. aningaasaliinernut.
 • Katillugit 220 mio. koruunit inuussutissarsiornermi suleqatigiinnermut immikkoortinneqarput, taakkunannga katillugit 22 mio. koruunit Namminersorlutik Oqartussanit aningaasalersorneqassallutik aammalu 198 mio. koruunit naalagaaffimmit aningaasalersorneqassallutik.

📷Naalakkersuisut

🇩🇰Udtalelse efter møde mellem erhvervsministeren og Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi den 15. marts 2019

Erhvervsministeren og Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi har i dag underskrevet aftale om styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland. 

Aftalen fastlægger de nærmere forhold vedrørende selvstyrets og statens kapitalindskud i Vækstfonden og Greenland Venture, som er en del af aftale af 10. september 2018 mellem regeringen og Naalakkersuisut om dansk engagement i det grønlandske lufthavnsprojekt og styrket erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:
“Jeg er glad for, at Greenland Venture og Vækstfonden med aftalen får styrken til for alvor at kunne øge adgangen til risikovillig kapital og investeringer i Grønland. Aftalen skaber gode rammer for, at Vækstfonden og Greenland Venture kan bringe deres kompetencer i spil til gavn for udviklingen af erhvervslivet i Grønland”. 

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi udtaler:
”Indgåelsen af aftalen om at tilføre 220 mio. kr. til erhvervsudvikling i Grønland er en væsentlig styrkelse af Naalakkersuisuts tiltag til udvikling af iværksætteri og nye erhverv i Grønland”, og tilføjer: 
”Naalakkersuisut har allerede gennemført en omfattende erhvervsfremme i de senere år i form af tilskud til produktudvikling, eksportstøtte til mange private virksomheder, udvikling af nye erhverv inden for blandt andet is og vand, turisme mv. Puljen på 220 mio. kr. vil give et boost til de virksomheder, som vil med på bølgen af nye private erhvervsaktiviteter”.

Hovedpunkter i aftalen

 • Der igangsættes tre konkrete initiativer i samarbejde mellem Vækstfonden og Greenland Venture, som skal styrke vækst og erhvervsudvikling i Grønland:
 1. Kapitalindskud på 200 mio. kr. til Greenland Venture og Vækstfonden, som skal anvendes til investeringer i grønlandske virksomheder med vækstpotentiale. Investeringerne kan ske i form af lån, garantier, kautioner, kapitalindskud og lignende i grønlandske virksomheder.
 2. Projektmodningspulje på 20 mio. kr., som skal anvendes til at modne flere projekter og dermed styrke antallet af virksomheder, der er klar til at få egentlige investeringer.
 3. Vækstgarantier. Vækstfonden får mulighed for at yde Vækstgarantier i Grønland, fx til større anlægsinvesteringer, investeringer i store virksomheder, miner mv.
 • Der afsættes i alt 220 mio. kr. til erhvervssamarbejdet, hvoraf i alt 22 mio. kr. finansieres af Grønlands Selvstyre og 198 mio. kr. finansieres af staten.

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »