​Køb de vilde bier fri

🇩🇰Køb de vilde bier fri!

Naturstyrelsen vil udleje 11 pladser til 225 bistader med ca. 45 000 000 honningbier i og omkring Thy Nationalpark. Det er på trods af at forskerne advarer om de negative konsekvenser for vores vilde bier, idet honningbierne udkonkurrerer de vilde bier.

Danmark har 287 arter af vilde bier, hvoraf 50 arter ikke er blevet set siden 1974 og 80 af de øvrige arter er truede. De vilde bier kræver altså en særlig indsats, hvis vi vil bevare mangfoldigheden i vores bestøvere.

Dén indsats kan du støtte her: Verdens Skove samler nu ind til at købe retten til de 11 bistadepladser for at undlade at sætte bistader op. Vi vil på den måde forhindre, at der sættes flere bistader ud i nationalparken. Eventuelt overskud vil blive brugt til forskning i vilde bier, hvor vi vil få kortlagt vilde bier i Thy. Naturstyrelsen har udtalt at de vil fjerne bistaderne, hvis det viser sig at der lever sjældne bier i nærheden.

Hvorfor er det vigtigt? Når der sættes millioner af honningbier ud ved en blomstereng presser de fødegrundlaget for vores vilde bier. Honningbierne bliver desuden fodret, får husly og behandles for parasitter, hvilket alt sammen giver dem en konkurrencefordel. Samtidig er der observeret smitte med sygdomme fra tambier til vilde bier. Konsekvensen er desværre at vores vilde bier presses ud af de områder, hvor der udsættes honningbier.

Bistader bør derfor holdes på produktionsarealer og helt undgås i vores beskyttede naturområder. De beskyttede naturområder skal sikre plads og levesteder for vores vilde og truede arter, herunder vores mange vilde biarter.

Natur på naturarealer Med denne indsamling vil Verdens Skove også forsøge at råbe politikerne op og få forbudt bistader på Naturstyrelsens arealer. Naturstyrelsen har pladser til 6278 bistader eller 1,3 milliarder honningbier på sine egne arealer, hvilket giver en nettoindtægt på 100.000 – 150.000 DKK til Naturstyrelsen ifølge dens egne tal. Et beløb staten bør finde på anden vis, end at presse vores truede vilde bier.

Vi ønsker dels at hjælpe de vilde bier i Thy, her og nu, ved at samle 14.000 kr. ind til bistadepladserne, og dels at få gennemført politiske tiltag, der beskytter vores vilde bier permanent fremadrettet. Vi håber at du vil være med!

Naturstyrelsen Thy udbyder 11 bistadepladser. Støt indsamlingen her

naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2019/marts/naturstyrelsen-thy-udbyder-11-bistadepladser

Topforskere: Her er fakta i debatten om bier: altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bie

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »