§ 37 Stine: Apeqquteqaat / Spørgsmål – Kuannersuit

🇩🇰↓🇬🇱Inatsisartut Suleriaasianni § 37 imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisunut apeqqut imaattoq matumuuna saqqummiuppara.

Naalakkersuisunut apeqqut:

  • Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisup kiisalu Naalakkersuisut paasititsiniaatitaasa Narsamiinnerminni GME-p Kuannersuarni pilersaarutaanut oqariartuutigisimasaat imaluunniit GME-p 15.marts KNR-imi suliap tusarniutigeriaannanngorneranut oqariartuutaat sorleq ilumoorpa?
  • Naalakkersuisut oqariartuutigisimasartik attakkunikku taava GME-p 15-marts oqariartorsimanera naqqiiiviginiarpaat?
  • Apeqqut 2 naamiuppat, sooq Naalakkersuisut naqqiinianngillat?
  • Naalakkersuisut GME-p pilersaarummini aatsitassanik atornianngisaminnut tatsimi eqqaavissaminnut sapusiornissamik pilersaarutaat illersorneqarsinnaasutut isigaat?
  • Suliami uani Naalakkersuisut paasissutissanik allanik tunniussassaqarpat?

(Inatsisartuni ilaasortaq Stine Egede , Inuit Ataqatigiit)

Tunngavilersuut:

Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq Narsami innuttaasunut ataatsimiissitsinermini immiunneqartumi oqaatigaa Kuannersuarni GME-p aatsitassarsiulernissaanut akuersissummik suliaqalernissaq uaneralaarsuarmiinngitsoq. Sulilu piffassami sivisujaami qinnuteqaataannik suliaqarneq sukumiisumik suliarineqarluaqqaassasoq aatsaallu taassuma kingorna tusarniutigineqarnissaminut piareersinnaappat tamanut tusarniutigineqarumaartoq. Naalakkersuisup oqaatigisimasai Naalakkersuisut atorfilittaasa paasititsiniaallutik kujataaniinneranni, Narsami ataatsimiissitsineranni aamma uppernarsarneqarluni oqaatigineqarsimavoq. Naalakkersuisut taamaak Narsami oqariartornerat illuatungilerluinnarlugu qaammat ataasiorpianngitsorluunniit qaangiuttoq suliffeqarfiup GME-p 15.marts KNR-ikkut oqariartuutigaa. Oqariartoramik suliaq imak inerisimatigisoq tusarniaanissat periaannanngortut.

Eqqortumik paasissutissiinissaq apeqqummi taamak imaannaanngitsigisumi avaqqunneqarsinnaanngilaq. Naalakkersuisut eqqortumik paasissutissiisussaatitaapput uanilu pineqartumi taamaaliorsimanerlutik uppernarsartariaqarpaat suliffeqarfillu GME eqqunngitsumik nalunaarsimappat naqqittariaqarlugu.

Kissaatigaara apeqqutit ullut qulit qaangiutsinnagit akineqarnissaat.

🇩🇰I medfør af § 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

  • Hvilke af disse to udsagn er rigtig? Naalakkersuisoq’s for Råstoffer og Arbejdsmarked og Naalakkersuisuts informations udmelding omkring GME’s planer i Kuannersuit da de var i Narsaq, eller GME’s udmelding den 15. Marts via KNR om at projektet var klar til at komme i høring?
  • Hvis Naalakkersuisut holder fast i deres udmelding, vil de så komme med en berigtigelse omkring GME’s udmelding den 15. marts?
  • Hvis svaret på spørgsmål 2 er nej, hvad er så grunden til at man ikke vil komme med en berigtigelse?
  • Finder Naalakkersuisut det for forsvarligt, at GME planlægger at bygge en dæmning i søen til brug for  deponeriong af de råstoffer som man ikke skal bruge?
  • Har Naalakkersuisut andre oplysninger som skal gives videre?

(Medlem af Inatsisartut, Stine Egede , Inuit Ataqatigiit)

Begrundelse:

Til borgermødet i Narsaq som blev optaget, ytrede Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked sig om, at arbejdet med tilladelsen til GME’s råstofudvinding i Kuannersuit ikke var nært forestående. Efter hans udmelding skulle ansøgningen først gås grundigt igennem, hvilket ville tage længere tid, og først derefter ville den være klar til at komme i høring.  Denne udmelding blev gentaget og bekræftet, da Naalakkersuisuts embedsmænd holdt et informationsmøde for borgerne i Narsaq. Under en måned efter denne udmelding meldte GME den 15. marts via KNR om det stik modsatte. I følge dem var arbejdet så klart, at en høring kunne finde sted.

I så stort et spørgsmål er det nødvendigt at melde ud med den korrekte information.  Naalakkersuisut er forpligtiget til at melde korrekt ud, og i dette tilfælde må de bekræfte om de har. I så fald må de lave en berigtigelse, hvis ikke GME har meldt korrekt ud.  

Jeg ønsker at mine spørgsmål må blive besvaret indenfor 10 arbejdsdage.  

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »