??Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

2017 har ligesom de seneste år været mildere end normalt. Selvom sommeren var kold, er der i alt blevet brugt 12 procent mindre varme på opvarmning som i et normalt år.

Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse over årets graddage, der indikerer, hvor varmt eller koldt året har været og dermed også hvor meget energi der kræves for at opvarme et gennemsnitshus.

Dansk Fjernvarmes tekniske konsulent Rasmus Bundegaard Eriksen oplyser, at en gennemsnitsfamilie i et standardhus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh vil i løbet af året have sparet knap 1000 kroner på fjernvarmeregningen i 2017.

– De penge kan man jo så bruge på januarudsalget, siger Rasmus Bundegaard Eriksen.

En kold sommer
Det er især årets første måneder frem til maj som var lunere end normalt. Mens sommeren og efteråret til gengæld har været næsten lige så kold som i gamle dage (gennemsnittet af 1975-1985) men her er der ikke de store penge at spare på varmen.

Den milde vinter betyder, at man på varmeværkerne har sparet brændsler, fordi der ikke er behov for at fyre så meget. Det vil især være de dyreste brændsler, som værkerne har sparet udgifterne til, fordi det ikke har været nødvendigt at tænde for spids- og reservelastkedlerne.

Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge på at producere og distribuere fjernvarme ud til kunderne. Forbrugerne skal kun betale for det, som fjernvarmen har kostet at producere og distribuere ud i radiatorerne.

– Sparede penge til brændsler er sparede penge for kunderne, da fjernvarmeselskaberne lever efter nonprofit-regler. Så når fjernvarmeselskaberne bruger færre penge på at lave fjernvarme, end de havde regnet med, så kommer det direkte fjernvarmeforbrugerne til gavn, siger Rasmus Bundegaard Eriksen.

– Nu har DMI lovet en kold vinter, som de vist også gjorde sidste år. Og det holdt altså ikke, hvilket så til gengæld kan lune i tegnedrengen, konstaterer Rasmus Bundegaard Eriksen.

– Men fjernvarmeselskaberne er klar til en kold vinter, hvis kulden skulle indfinde sig efter jul, siger den tekniske konsulent.

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt knap 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 53 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...