??Stalkingudsatte har brug for lovparagraf, ikke peberspray

Illustrationsfoto

På baggrund af justitsminister Søren Papes forslag om, at udsatte for stalking skal kunne bære peberspray, melder Dansk Stalking Center ud, at det bedste til at beskytte stalkingudsatte, er en særskilt stalkingparagraf.

”Vi er glade for, at justitsminister Søren Pape sætter fokus på stalkingudsatte, for det er absolut nødvendigt. Der er over 100.000 mennesker i Danmark, som er udsat for stalking, og nogle af dem er udsat for direkte trusler eller vold. Vi læner os op af Det Kriminalpræventive Råds holdning om, at det er politiet, som skal beskytte borgerne. Peberspray er et våben, som både kan blive brugt til forsvar og angreb – og i værste tilfælde blive rettet mod den, der forsøger at forsvare sig. Udsatte kan komme til at overskride reglerne for lovligt nødværge, så de selv overtræder loven og risikerer straf. Endelig kan peberspray komme i hænderne på de forkerte, for eksempel stalkingudøvere, og det ønsker vi mindst af alt,” siger direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen.

??Ofre for stalking skal kunne bære peberspray

Direktør: Andre værktøjer og særskilt stalkingparagraf
Dansk Stalking Center har fokus på at forebygge stalking og at bedre vilkårene for de udsatte, som centrets frivillige rådgivere, psykologer og socialrådgivere og jurist møder hver dag i den gratis rådgivning. Lise Linn Larsen fortsætter:

”I dag er der andre værktøjer, der kan bruges ressourcer på at udvikle og effektivisere.  Blandt andet at sikre, at der er overfaldsalarmer nok, at politiet har mandskabet og er klædt på til stalkingsager og med hensyn til at der gives flere tilhold, for at beskytte de udsatte og stoppe stalkingen. Stalking er en forbrydelse. Mit største ønske er, at vi får kriminaliseret stalking gennem en særskilt paragraf i lovgivningen, og at vi sikrer en hurtig indsats til at stoppe stalkingen.”

En forebyggende og helhedsorienteret indsats i Danmark
Dansk Stalking Center arbejder for, at der i Danmark kommer en helhedsorienteret forebyggende indsats mod stalking, og kører i øjeblikket et toårigthelhedsorienteret forebyggende projekt i Esbjerg Kommune, støttet af Udenrigsministeriets Ligestillingsafdeling. Projektet har været i gang i et år.

”I et tværfagligt samarbejde med Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti forebygger vi stalking med oplysning til borgerne, uddannelse til politiet og fagpersoner som sagsbehandlere, lærere, og pædagoger i forhold til at håndtere stalkingsager. Et nyt undervisningsmateriale skal lære de unge på folkeskoler og ungdomsuddannelser at kende og sætte grænser i en verden, hvor man altid er på. Snart er vi klar med de første erfaringer. Det er den vej, vi vil gå,” siger Lise Linn Larsen.

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »