Aalisarneq pillugu Ataatsimiititaliarsuarmut ilaasortanik toqqaaneq

📷Naalakkersuisut

🇩🇰↓Udpegning af medlemmer til Fiskerikommission

🇬🇱Aalisarneq pillugu Ataatsimiititaliarsuup sulinissaanut tunngavissiaq Naalakkersuisut ulloq 8. marts 2019 akueraat. Naalakkersuisut tassunga peqatigitillugu akueraat:

1. Eqqartuussissuserisoq Jens Paulsen Nuummeersoq Aalisarneq pillugu Ataatsimiititaliarsuup siulittaasuatut.

Soorlu sulinissamut tunngavissiami allaqqasoq ilaasortat kattuffiit arlallit inassuteqaateqareernerisigut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisumit toqqarneqassapput. Taamaammat inassuteqaatit tunngavigalugit uku toqqarneqarput:

2. Ilaasortaq sumulluunniit attuumassuteqanngitsoq siulittaasullu tullia, Professor Emeritus Peder Andersen
3. Ilaasortaq sumulluunniit attuumassuteqanngitsoq, siusinnerusukkut aalisarnermut siunnersortaaneq Eskild Kirkegaard
4. KNAPK, Siulittaasoq Henrik Sandgreen
5. SQAPK, Pisortaq Erik Lange
6. SIK, Kattuffiup siulittaasua Jess G. Berthelsen
7. GE, Pisortaq Brian Buus Pedersen
8. NUSUKA, Siulittaasoq Gerth B. Lynge
9. Kukkunersiuisut suliffeqarfii, kukkunersiuisoq naalagaaffimmit akuerisaasoq Knud Østergaard
10. Pinngortitaleriffik, Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Helle Siegstad, 
11. Grønlandsbanken, Pisortap tullia John Jakobsen
12. Kommunit, Kommunaldirektøri Paneeraq Olsen

Kattuffiit aamma tamarmik immikkut ilaasortaq ataatsimeeqataasinnaanngippat ataatsimeeqataasinnaasumik sinniisussamik ataatsimik toqqaapput.

Aamma ukunanit ataasiakkaanit ataatsimik aalajangeeqataasinnaanngitsumik peqataasoqartassaaq: Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik, Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik kiisalu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik.

Allatseqarfik Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmiit aamma Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit ataatsimut isumagineqassaaq.

Aalisarneq pillugu Ataatsimiititaliarsuarmik pilersaarusiorneq aallartereerpoq ataatsimiititaliarsuullu siulittaasuata ilisimatitsissutigaa siullermeerluni ulloq 9. april 2019 ataatsimiittoqassasoq.

Uani atuarsinnaavat aalisarneq pillugu ataatsimiitsitaliarsuup sulinissaanut tunngavissiaq

Paasissutissanik sukumiinerusunik, uani taaneqanngitsunik pissarserusukkaanni Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut saaffiginnittoqarsinnaavoq, e-mail: apnn@nanoq.gl

🇩🇰Den 8. marts 2019 godkendte Naalakkersuisut kommissoriet for Fiskerikommissionen. Naalakkersuisut godkendte samtidig: 

1. Advokat Jens Paulsen fra Nuuk som formand for Fiskerikommissionen.

Som det fremgår af kommissoriet udpeges medlemmerne af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug efter indstilling fra en række organisationer. På baggrund af indstillingerne har jeg derfor udpeget følgende:

2. Uvildigt medlem og Næstformand, Professor Emeritus Peder Andersen
3. Uvildigt medlem, tidligere cheffiskerirådgiver Eskild Kirkegaard
4. KNAPK, Formand Henrik Sandgreen
5. SQAPK, Direktør Erik Lange
6. SIK, Forbundsformand Jess G. Berthelsen
7. GE, Direktør Brian Buus Pedersen
8. NUSUKA, Formand Gerth B. Lynge
9. Revisionsselskaberne, Statsautoriseret revisor Knud Østergaard
10. Grønlands Naturinstitut, Afdelingschef Helle Siegstad, 
11. Grønlandsbanken, Vicedirektør John Jakobsen
12. Kommunerne, Kommunaldirektør Paneeraq Olsen

Organisationerne har endvidere peget på 1 suppleant hver, der kan træde til, såfremt medlemmet er forhindret i at deltage i et møde.

Endelig vil der være 1 tilforordnet fra hver af følgende: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Finanser, Departementet for Erhverv og Energi samt Skattestyrelsen.

Sekretariatet varetages i fællesskab af Departementet for Finanser og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Planlægningsarbejdet til Fiskerikommissionen er gået i gang og formanden for kommissionen har oplyst, at første møde afholdes den 9. april 2019.

Her kan du læse kommissorium for fiskerikommissionen

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
Translate »